Audyt Kodu Źródłowego

Audyt kodu źródłowego

Audyt pozwala na określenie jakości kodu (zasady kodowania, architektury, modułowośći, itd.), wydajności, skalowalności, poprawności i stabilności jego działania oraz jego podatności na ataki internetowe. Sprawdzane jest także dokumentowanie kodu i jego tworzenie zgodnie z przyjętą architekturą aplikacji. Typy audytowanego kodu: PHP, Java, C#, Pyhon, Ruby, .NET.

Zakres audytu kodu źródłowego

 • audyt architektury aplikacji
 • audyt zastosowanej technologii
 • audyt poprawności wykorzystania frameworka
 • audyt przykładowych, core’owych fragmentów kodów źródłowych pod kątem cod stylingingu, standardów i najlepszych, obowiązujących praktyk
 • audyt wydajności kodu źródłowego
 • audyt podatności na ataki (SQL Injection, Cross-site scripting (XSS), DoD)
 • audyt skalowalności kodu źródłowego
 • podstawowa analiza baz danych (normalizacja)
 • audyt implementacji – architektura
 • audyt jakości i rzetelności procesu wytwarzania
 • audyt kosztów modyfikowania podczas utrzymania i rozwoju
 • audyt stopnia odporności na wprowadzanie zmian i refactoring
 • audyt jakości testów automatycznych – ich zasięg i pokrycie

Audytowane technologie:

 • PHP, Symfony2, Zend, Laravel oraz inne frameworki
 • .NET, Azure
 • Java
 • MS SQL, MSSQL, PostgreSQL
 • HTML5, CSS3, JS, JQuery

Powiązane audyty

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów