Audyt systemu SAP ERP, CRM

Audyt systemów SAP ERP

 

GoTechnologies specjalizuje się w audytach systemów SAP ERP i CRM zarówno w trakcie procesu wdrażania (okreslenie ryzyka wdrożenia, konfiguracji systemu, licencjonowania, wydajność i testy funkcjonalne) a także w audytach powdrożeniowych.

Analizujemy:

  • wydajność systemów (MS SQL, SAP Hana)
  • kod źródłowy aplikacji Add-On
  • licencje

Po każdym audycie klient otrzymuje zestaw rekomendacji i roadmapę rozwoju systemu. Często zalecamy upgrade SAP-a lub baz danych, reimplementację, zmiany w Add-onach lub optymalizację licencji.

Audyt SAP jest skierowany do firm, które:

  • są w trakcie implementacji systemu SAP
  • są przed decyzją o upgradzie lub reimplementacji systemu SAP
  • są przed zakupem nowych licencji
  • stoją przed problemami wydajnościowymi
  • stoją przed zmianą dostawcy wdrażającego system SAP
  • zastanawiają się nad zmianą systemu

Dodatkowe usługi consultingowe:

Jesteśmy partnerem SAPsap-logo