Doradztwo prawne IT i eCommerce

Podpisujesz umowy IT z zewnętrznymi dostawcami? Czy zabezpieczają one interesy Twojego biznesu?

Nasza kancelaria prawna specjalizuje się w umowach IT i eCommerce. Ponadto pomagamy w konstruowaniu umów, audytów umów, opinii prawnych oraz doradztwie prawnym w zakresie IT i eCommerce.

Audyt Prawny IT

Audyt prawny IT przedsiębiorstwa to wnikliwa analiza prawna przedsiębiorstwa, mającą na celu weryfikację i wyeliminowanie ryzyk prawnych, związanych z prowadzoną działalnością. W szczególności audyt prawny prowadzony jest w zakresie podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, procedur oraz funkcjonujących aktów wewnętrznych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W efekcie zostaną opracowane zalecenia, mające na celu doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem lub zmierzające do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstwa w zakresie rozwiązań prawno-organizacyjnych.

Zakres audytu prawnego IT:

 • Analiza ogólnej zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa wraz z analizą, ustawodawstwa regulującego działalność danej branży,
 • Analiza organizacji i funkcjonowania podmiotu (działalności organów zarządzających i kontroli),
 • Analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • Analiza stanu prawnego ruchomości oraz wartości niematerialnych, w tym posiadania wymaganych prawem decyzji, koncesji, zezwoleń i licencji,
 • Analiza bezpieczeństwa zawieranych kontraktów (analiza umów handlowych i prawnych instrumentów zabezpieczenia transakcji),
 • Analiza umów IT (w tym umów wdrożeniowych, serwisowych, utrzymaniowych, licencji i innych),
 • Analiza zagadnień związanych z ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwie oraz polityką bezpieczeństwa,
 • Analiza i wsparcie przy pisaniu umów projektowych. Zakres: Zarządzanie Projektami
 • Analiza dokumentacji pracowniczej i regulaminów pracy oraz wynagradzania, w tym również zabezpieczenie pracodawcy przed migracją wykwalifikowanej kadry do konkurencji,
 • Analiza toczących się postępowań administracyjnych, sądowych i egzekucyjnych

Usługi dodatkowe audytowe:

Umowy IT i licencje

 • Umowa licencyjna,
 • Umowa sublicencyjna,
 • Umowa dostawy licencji,umowa serwisowa,
 • Umowa wdrożeniowa,
 • Umowy resellerska,
 • Umowy na asystę techniczną,
 • Umowy wykonawcze i podwykonawcze,
 • Umowy na realizację stron internetowych, a także inne dotyczące oprogramowania komputerowego,
 • Umowy na hosting,
 • Regulaminy sklepów internetowych oraz polityka prywatności.

Doradztwo prawne IT

  • Ryzyka w projektach IT i jak się ustrzec przed konsekwencjami złej umowy z dostawcami.
  • Negocjacje umowy – współdziałanie prawników z pracownikami IT i klientem.
  • Zmiany umowy z podmiotem publicznym – czy są możliwe?
  • Umowa wdrożeniowa, serwisowa i utrzymaniowa – 3 w jednym czy każda osobno?
  • Licencje i ich ograniczenia.
  • Odpowiedzialność za opóźnienia i błędy przy wdrożeniu (testy, protokoły odbioru).
  • Roszczenia Wykonawcy do Zamawiającego a roszczenia Zamawiającego do Wykonawcy.
  • Rozwój oprogramowania – jaka umowa?
  • Jak zabezpieczyć umowę z pracownikiem IT przed migracją do konkurencji?
  • Konstruowanie i aktualizacja projektów umów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień prawa autorskiego
  • Specjalistyczne doradztwo w zakresie Zamówień Publicznych, opracowania dokumentacji ZP, opiniowania dokumentacji ZP oraz reprezentację przed KIO
  • Wdrażanie optymalizacji podatkowej wynagrodzeń za pracę twórczą
  • Specjalistyczne doradztwo prawne w zakresie zakładania spółek celowych na potrzeby projektów innowacyjnych, komercjalizacji wiedzy, spółek spin-off oraz spin-out,
  • Konstruowanie umów w obrocie międzynarodowym
  • Analiza umów na prace programistyczne z Software House
 • Doradztwo prawne związane z polityką prywatności, audyty procesów przetwarzania danych osobowych.

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów