Oferta dla Funduszy Inwestycyjnych PE/VC i Grup kapitałowych

GoTechnologies specjalizuje się od lat w doradztwie biznesowo-technologicznym dla funduszy inwestycyjnych Venture Capitals i Private Equity, Starter, BridgeAlfa oraz firm i grup kapitałowych. Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie we wsparciu funduszy inwestycyjnych w spółkach technologicznych.

Wspieramy największe fundusze inwestycyjne Venture Capital, Private Equity, TFI, OFE, fundusze typu Starter, Bridge Alfa oraz akceleratory w fazach:

 • Faza Pre-inwestycyjna – quick check technologiczny, biznesowy, audyt prawny, audyt IP (audyt własności intelektualnej w Polsce i na Świecie), audyt finansowy, synergiczny, Due Diligence technologiczne, Due Diligence IP, Due Diligence finansowy, Due Diligence prawny (kontrakty, umowy, etc.), negocjacje.
 • Faza Inwestycyjna – budowanie wartości poprzez technologię, nadzór nad kluczowymi projektami, przygotowanie spółek pod pozyskanie kapitału, exit lub merge.
 • Faza ekspansji – analiza potencjału rozwoju organicznego oraz M&A (akwizycje, połączenia), dostarczanie partnerów biznesowych, skalowanie biznesu, sprzedaż, dalsze finansowanie poprzez VC/PE/MBO/Dotacje unijne czy IPO.

Wykonaliśmy do tej pory kilkadziesiąt Audytów IT, audytów eCommerce, audytów prawnych Due Diligence, audytów praw własności oraz kilka projektów budowania wartości przedsiębiorstwa za pomocą technologii. Dodatkowo, dzięki znajomości branży IT wykonujemy Benchmarking produktów i usług teleinformatycznych obniżając koszty i ryzyka dla dynamicznie rozwijających się biznesów.

Przykładowe audyty i zakresy:

Audyt IT Due Diligence

 • Zdolności technologiczne
 • Stabilność technologiczna
 • Elastyczność / rozszerzalność technologiczna
 • Koszty technologiczne (capex/opex)
 • Zależności IT / Biznes
 • Planowane inicjatywy IT
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Licencjonowanie
 • Bezpieczeństwo w tym RODO
 • Ryzyka i szanse rozwoju
 • Benchmarking produktów i usług IT

Audyt eCommerce Due Diligence

 • Strategia sprzedaży w internecie
 • Organizacja eCommerce
 • Szczegóły platformy eCommerce
 • Zdolności technologiczne / eCommerce
 • Stabilność technologiczna / eCommerce
 • Elastyczność / rozszerzalność eCommerce
 • Koszty eCommerce
 • Planowane inicjatywy eCommerce
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Bezpieczeństwo
 • Ryzyka i szanse rozwoju

Audyt Prawny

 • Audyt kontraktów biznesowych
 • Audyt realizacji projektów i zagrożeń
 • Audyt umów
 • Audyt umów HR

Audyt IP (własność intelektualna)

 • Analiza IP produktów i rozwiązań
 • Analiza IP w powiązaniu ze strategią rozwoju produktu i firmy
 • Analiz IP zarówno na polskim, europejskim jak i światowych Urzędach patentowych.
 • Rekomendacje IP w kontekście rozwoju produktu, licencjonowania jak i rozwoju biznesu.

Budowanie wartości poprzez IT

 • Budowa strategii IT wspierającej strategię biznesową
 • Budowa organizacji IT
 • Budowa organizacji projektowej i procesowej
 • Organizacja procesów zarządzania w IT
 • Optymalizacja kosztów i budżetu
 • Optymalizacja architektury aplikacji
 • Budowa systemów z zasadami cyklu życia i najnowszymi standardami
 • Bezpieczeństwo
 • Szanse i rozwój