Oferta dla Funduszy Inwestycyjnych i Grup kapitałowych

GoTechnologies specjalizuje się od lat w doradztwie biznesowo-technologicznym dla funduszy inwestycyjnych Venture Capitals i Private Equity oraz firm i grup kapitałowych, które inwestują w inne spółki.

Wspieramy największe fundusze inwestycyjne oraz fundusze typu Starter czy Bridge Alfa w fazach:

 • Faza Pre-inwestycyjna – quick check technologiczny, biznesowy, prawny, IP, finansowy, synergiczny, Due Diligence technologiczne, Due Diligence IP, Due Diligence finansowy, Due Diligence prawny (kontrakty, umowy, etc.), negocjacje.
 • Faza Inwestycyjna – budowanie wartości poprzez technologię, nadzór nad kluczowymi projektami, przygotowanie spółek pod pozyskanie kapitału, exit lub merge.

Wykonaliśmy do tej pory kilkadziesiąt Audytów IT, eCommerce, prawnych Due Diligence i kilka projektów typu budowanie wartości przedsiębiorstwa za pomocą technologii. Dodatkowo, dzięki znajomości branży IT wykonujemy Benchmarking produktów i usług teleinformatycznych obniżając koszty i ryzyka dla dynamicznie rozwijających się biznesów.

Przykładowe audyty i zakresy:

Audyt IT Due Diligence

 • Zdolności technologiczne
 • Stabilność technologiczna
 • Elastyczność / rozszerzalność technologiczna
 • Koszty technologiczne (capex/opex)
 • Zależności IT / Biznes
 • Planowane inicjatywy IT
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Licencjonowanie
 • Bezpieczeństwo w tym RODO
 • Ryzyka i szanse rozwoju
 • Benchmarking produktów i usług IT

Audyt eCommerce Due Diligence

 • Strategia sprzedaży w internecie
 • Organizacja eCommerce
 • Szczegóły platformy eCommerce
 • Zdolności technologiczne / eCommerce
 • Stabilność technologiczna / eCommerce
 • Elastyczność / rozszerzalność eCommerce
 • Koszty eCommerce
 • Planowane inicjatywy eCommerce
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Bezpieczeństwo
 • Ryzyka i szanse rozwoju

Audyt Prawny

 • Audyt kontraktów biznesowych
 • Audyt realizacji projektów i zagrożeń
 • Audyt umów
 • Audyt umów HR

Audyt IP (własność intelektualna)

 • Analiza IP produktów i rozwiązań
 • Analiza IP w powiązaniu ze strategią rozwoju produktu i firmy
 • Analiz IP zarówno na polskim, europejskim jak i światowych Urzędach patentowych.
 • Rekomendacje IP w kontekście rozwoju produktu, licencjonowania jak i rozwoju biznesu.

Budowanie wartości poprzez IT

 • Budowa strategii IT wspierającej strategię biznesową
 • Budowa organizacji IT
 • Budowa organizacji projektowej i procesowej
 • Organizacja procesów zarządzania w IT
 • Optymalizacja kosztów i budżetu
 • Optymalizacja architektury aplikacji
 • Budowa systemów z zasadami cyklu życia i najnowszymi standardami
 • Bezpieczeństwo
 • Szanse i rozwój