Oferta dla Venture Capitals i Grup Inwestycyjnych

GoTechnologies specjalizuje się w doradztwie biznesowo-technologicznym dla funduszy inwestycyjnych Venture Capitals i Private Equity oraz firm i grup, które inwestują w inne spółki.

Specjalizujemy się w Audytach IT i eCommerce Due Diligence oraz przygotowywaniu spółek do tzw. exitu poprzez budowanie wartości spółek dzięki rozwojowi biznesu poprzez inwestycje w procesy i technologię.

Wykonaliśmy do tej pory kilkanaście Audytów IT, eCommerce Due Diligence i kilka projektów typu budowanie wartości IT. Dodatkowo, dzięki znajomości branży IT wykonujemy Benchmarking produktów i usług teleinformatycznych.

Audyt IT Due Diligence

 • Zdolności technologiczne
 • Stabilność technologiczna
 • Elastyczność / rozszerzalność technologiczna
 • Koszty technologiczne (capex/opex)
 • Zależności IT / Biznes
 • Planowane inicjatywy IT
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Licencjonowanie
 • Bezpieczeństwo
 • Ryzyka i szanse rozwoju
 • Benchmarking produktów i usług IT

Audyt eCommerce Due Diligence

 

 • Strategia sprzedaży w internecie
 • Organizacja eCommerce
 • Szczegóły platformy eCommerce
 • Zdolności technologiczne / eCommerce
 • Stabilność technologiczna / eCommerce
 • Elastyczność / rozszerzalność eCommerce
 • Koszty eCommerce
 • Planowane inicjatywy eCommerce
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Bezpieczeństwo
 • Ryzyka i szanse rozwoju

Budowanie wartości poprzez IT

 • Budowa strategii IT wspierającej strategię biznesową
 • Budowa organizacji IT
 • Budowa organizacji projektowej i procesowej
 • Organizacja procesów zarządzania w IT
 • Optymalizacja kosztów i budżetu
 • Optymalizacja architektury aplikacji
 • Budowa systemów z zasadami cyklu życia i najnowszymi standardami
 • Bezpieczeństwo
 • Szanse i rozwój