Audyt i wdrożenia ISO 27001

ISO 27001 jest normą międzynarodową niezbędną firmą o zasięgu globalnym w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. Norma została stworzona w 2005 roku na podstawie brytyjskiego standardu BS 7799-2. W Polsce norma pojawiła się w w 2007 roku jako PN-ISO/IEC 27001:2007. Pełne wdrożenie normy wiąże się z uzyskaniem certyfikatu międzynarodowej zgodności.

Audyty i wdrożenia ISO 27001

 • Analiza profilu firmy
 • Analiza systemów
 • Analiza procesów głównych i pomocniczych
 • Analiza procedur
 • Analiza księgi jakości
 • Szkolenia
 • Tworzenie procedur systemowych
 • Tworzenie procedur wspierających
 • Tworzenie księgi jakości ISO
 • Pomoc w certyfikacji ISO 27001

Obszary normy ISO 27001

 1. Polityka bezpieczeństwa;
 2. Organizacja bezpieczeństwa informacji;
 3. Zarządzanie aktywami;
 4. Bezpieczeństwo zasobów ludzkich;
 5. Bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe;
 6. Zarządzanie systemami i sieciami;
 7. Kontrola dostępu;
 8. Zarządzanie ciągłością działania;
 9. Pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie systemów informatycznych;
 10. Zarządzanie incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji;
 11. Zgodność z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami.

Możliwe etapy wdrożenia normy ISO 27001

 • Opracowanie koncepcji wdrożenia i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Szkolenie grupy wdrożeniowej
 • Konsultacje przy dokumentowaniu procesów
 • Dokumentowanie ochrony danych osobowych
 • Szkolenie dla komórek organizacyjnych
 • Wdrażanie systemu
 • Przegląd systemu przed zgłoszeniem do GIODO
 • Zgłoszenie baz do GIODO

Inne audyty bezpieczeństwa:

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów