Warsztaty (Brainstorming) biznesowo-technologiczny – 1-2 dni

Rozwiązywanie problemów finansowych lub obniżenie wystąpienia ryzyka za pomocą technologii i optymalizacji procesów. Czas trwania 1-2 dni robocze w siedzibie klienta. Warsztaty są dostosowane do indywidualnego business casu klienta.

Przykład procesu:

 1. Dyrektor Finansowy (CFO), Członek Zarządu, etc.: dostarcza opis wyzwania finansowego (business case) np.:
  • nieprzewidywalne koszty z powodu wysokiej fali należy w stoczni przesunąć dźwigi pływające w inne miejsce za pomocą holowników, wynajętych on demand po wyższej cenie (czy da się przewidzieć wysoka falę?),
  • zwiększające się koszty tworzenie platform dedykowanych dla klientów (dług technologiczny, architektura aplikacji, brak wiedzy w firmie, koszty programistów, etc.),
  • wysokie koszty przeglądu wszystkich maszyn cyklicznie raz na pół roku (gdybyśmy wiedzieli o ich stanie wcześniej),
  • wysokie koszty umów utrzymaniowych systemu klasy ERP i serwerów,
   koszt zbierania i przechowywania danych (czy coś się tych danych da zrobić – zobacz monetyzacja danych)
   itd.
 2. Określenie celów dla przedstawionego business case-u.
 3. Zespół GoTechnologies dobrany do danego business case-u w danej firmy, inny w spółce finansowej, inny w spółce produkcyjnej, inny w spółce Automotive czy AeroSpace zadaje pytania, dyskutuje, szuka rozwiązania. Pytania do:
  • Dyrektor ds. IT (CIO, CTO) o istniejące systemy, próby rozwiązania problemu od strony informatycznej,
  • pytania do Dyrektorów, Managerów czy Specjalistów od danych dziedzin związane ze szczegółami zagadnienia.
 4. Wybranie 2-3 potencjalnych rozwiązań procesowych i informatycznych do dalszej analizy.
 5. Analiza zewnętrzna możliwości technicznych i kosztowych wybranych scenariuszy rozwiązania problemów u klienta.
 6. Raport lub dyskusja u klienta z prezentacją dla wybranego zespołu, zarządu, etc.

Potencjalne korzyści dla firmy:

 • Zmniejszenie wystąpienia ryzyk biznesowych mających wpływ na finanse przedsiębiorstw
 • Optymalizacja lub redukcja kosztów
 • Optymalizacja produktów i usług oferowanych przez firmę
 • Zwiększenie satysfakcji klientów poprzez podniesienie jakości usług lub udoskonalenie produktów
 • Dywersyfikacja produktowa, usługowa
 • Znalezienie nowych strumieni przychodowych

Dla kogo oferta warsztatów: Oferta skierowana jest do polskich, ambitnych firm MSP,  Firm Rodzinnych, Przemysłu, Branży TLS, Retail, eCommerce, branży Finansowej, spółek portfelowych funduszy Venture Capital i Private Equity.

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów