Doradztwo Blockchain

Doradztwo Blockchain jest skierowane zarówno dla Startupów, instytucji finansowych (np. problem trwałego nośnika) jak i dla funduszy inwestycyjnych.

Zakres doradztwa Blockchain:

  • Analiza wymagań i zakres wykorzystania technologii BlockChain np. jako trwały nośnik dla branży finansowej.
  • Analiza i rekomendacja dostępnych na rynku rozwiązań BlockChain np. Billon.
  • Przygotowanie strategii ICO.
  • Bezpieczeństwo BlockChain.
  • Systemy KYC (know-your-customer) i AML (anti-money-laundering)
  • Smart Contracty i Crypto

 

Zobacz także:

Współpraca GoTechnologies – Polski Akcelerator Blockchain

Definicja Blockchain (za Wikipedia): Blockchain (łańcuch bloków) to zdecentralizowana i rozproszona baza danych w modelu open source w sieci internetowej o architekturze peer-to-peer (P2P) bez centralnych komputerów i niemająca scentralizowanego miejsca przechowywania danych, służąca do księgowania poszczególnych transakcji, płatności lub zapisów księgowych zakodowana za pomocą algorytmów kryptograficznych. W istocie blockchain to swoisty zdecentralizowany i rozproszony rejestr transakcji lub mówiąc inaczej jest to zdecentralizowana platforma transakcyjna w rozproszonej infrastrukturze sieciowej. Blockchain to publiczny i jawny rejestr do którego dostęp może uzyskać każdy

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów