Nadzór właścicielski i doradztwo technologiczne dla Zarządów

Wspieramy właścicieli, inwestorów, udziałowców spółek rodzinnych, spółek kapitałowych, Startupów czy funduszy inwestycyjnych w:

  • Nadzorze właścicielskim – reprezentacja interesów klienta np. w Radzie Nadzorczej, Komitecie Audyty, etc.
  • Doradztwie technologicznym i transformacyjnym (Digital Transformation, M&A) jako Doradcy Zarządu.
  • Wsparciu i nadzorze kluczowych projektów teleinformatycznych jako Interim Project Manager.
  • Regularnych audytach projektów i organizacji jako Wewnętrzny lub Zewnętrzny Audytor.
  • Uczestnictwo w zespołach roboczych w kluczowych projektach biznesowo-informatycznych.
  • Prowadzenie projektów Due Diligence przy fuzjach i akwizycjach.
  • itd.

Przez ostatnie lata nasi pracownicy byli członkami Zarządów, Rad Nadzorczych, członkami Komitetów Audytów w kilkunastu spółkach giełdowych, rodzinnych oraz uczestniczyliśmy w ponad 30 projektach dla Funduszy Inwestycyjnych (Venture Capital, Private Equity). Wspieramy także kilka spółek rodzinnych.

Zobacz szczegółową ofertę dla: Oferta doradztwa IT dla zarządów i właścicieli spółek

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów