Procesy: Analiza AS-IS i TO-BE

Analiza stanu obecnego AS-IS i analiza stanu przyszłego TO-BE są elementami Modelowania Procesów Biznesowych (Business Process Modeling). Służą do oceny aktualnego stanu procesów oraz są próbą ustalenia docelowego stanu procesów w przyszłości. Analizy AS-IS i TO-BE możemy wykonywać w notacji BPMN (Business Process Model and Notation) lub w modelu ICOM (ang. Input, Output, Controll, Mechanizm).

Analizę procesów wykonuje się kiedy:

  • Utraciliśmy kontrolę nad procesami, nie wiemy jak one działają, nie są spisane, nie wiemy kto jest odpowiedzialny za dane procesy lub podprocesy.
  • Utrudniają wdrożenia zmian w systemach i generują duże koszt tych procesów
  • Nie są optymalne pok kątem biznesowym i albo generują niepotrzebne koszty, albo nie generują oczekiwanych przychodów.
  • Benchmarking procesów lub ich wskaźników (KPI Key Performance Indicator) pokazują odstawanie od konkurencji.
  • Przygotowujemy się do wdrożenia systemu ERP (Enterprise Resources Planning) lub innego. Analiza procesów ułatwi nam wybór odpowiedniego systemu i zaoszczędzi czas na etapie analizy przedwdrożeniowej.

Innymi elementami, które można wykorzystać w analizie procesów są:

  • Macierz odpowiedzialności RACI (Responsibility Assignment Matrix)
  • Diagramy przypadków użycia Use Case
  • Notacje graficzne UML

Zobacz naszą ofertę w obszarze procesów i ich implementacji w systemach:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów