Analizy Biznesowe

Nasz zespół analityczny wsparty wiedzą ekspercką, dziedzinową oraz narzędziom bing data, analitycznym i benchmarkowym wspiera przedsiębiorstwa, fundusze VC/PE oraz startupy w:

Modele biznesowe, analizy produktów i usług, wyceny

 • Model biznesowy i finansowy – np. nowych przedsięwzięć JV czy Spin-offów. Modele optymistyczne, pesymistyczne, uśrednione. Fazy rozwoju, kamienie milowe.
 • Wyceny dla Startupów (Metody DCF, zdyskontowane ryzykami biznesowymi, trendami rynkowymi, etc.), analizy wrażliwości.
 • Analiza porównawcza spółek.
 • Analizy produktów, rynku, ryzyk biznesowych, cen, możliwości ekspansji, praw własności (IP), Customer Experience, roadmapy produktowej, sprzedawalności, marż, segmentacji klientów, dynamiki rynku, trendów rynkowych, ryzyk i mozliwości prawnych, itd.
 • Oceny atrakcyjności danych rynków dla produktów i usług.
 • Wyceny Know-How, Wyceny IP, Wyceny wartości niematerialnych i prawnych, wyceny mnożnikowe, porównawcze.
 • Analiza rentowności projektów biznesowych

Zarządzanie projektami

 • Analiza rentowności projektów – kamienie milowe, ryzyka, wskaźniki NPV, IRR, ROI.
 • Analiza ryzyk projektowych i zarządzanie nimi – scenariusze, prawdopodobieństwa wystąpienia.
 • Analiza przedwdrożeniowa – wsparcie w analizie przedwdrożeniowej dla systemów ERP, CRM, WMS, eCommerce, APS, MES, SCM, itd.
 • Analizy porównawcze dla wyboru systemów klas ERP, CRM i innych.

Analizy dla Funduszy Inwestycyjnych i Grup Kapitałowych

 • Analizy spółek w ramach Audytów Due Diligence – IT, IP, modele biznesowe, wyceny, ryzyka biznesowe, analiza produktów, rynku, dług technologiczny, itd.
 • Analiza innowacyjności dla projektów fazy seed.
 • Analiza strategii wyjścia.
 • Analiza procesów i systemów dla inwestycji M&A, Spin-off, JV.

Analizy i usługi dla Startupów

 • Analiza rozwoju produktów i usług- roadmapa, ceny, sprzedawalność, możliwości ekspansji, dług technologiczny, user experience, user interface, segmentacja klientów, itd.

Analizy informatyczne

 • Analiza długu technologicznego
 • Analiza kosztów utrzymania usług informatycznych – benchmarking
 • Analiza architektury systemów tele-informatycznych

Analizy procesów biznesowych

 • Analiza i optymalizacja procesów biznesowych – automatyzacja, robotyzacja, benchmarking kosztowy, itd.

Audyt Due Diligence

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów