Audyt Due Diligence – finansowy, biznesowy

Przykładowy zakres audytu finansowo-biznesowego wykonywanego na potrzeby inwestycyjne funduszy oraz grup kapitałowych. Dodatkowo specjalizujemy się w Audytach IT i eCommerce (Digital) Due Diligence, audytach prawnych oraz audytach własności intelektualnej (IP).

Przykładowy zakres Audytu Due Diligence („mały” Due Diligence – Seed Capital):

1. Analiza biznesowa projektu
1.1. Opis projektu / produktu
1.2. Ocena kluczowego personelu
1.3. Aktualna struktura udziałowa
1.4. Pierwiastek polski
1.5. Plan oraz harmonogram rozwoju projektu
1.6. Potencjał rynku docelowego
1.7. Model biznesowy w którym działa spółka
1.8. Konkurencja i przewagi konkurencyjne
1.9. Architektura i technologia platformy
1.10. Zdolność do pozyskiwania środków UE/pomocy publicznej
1.11. Faza rozwoju wraz z oceną potencjału firmy do wzrostu
1.12. Podstawowe dane finansowe
1.13. Wskaźniki finansowe
1.14. Ryzyka biznesowe
2 Wycena
2.1. Wycena bazowa (plany spółki osiągnięte w 100%, brak uwzględnionego ryzyka)
2.2. Wycena skorygowana (weryfikacja przychodów, uwzględnienie dodatkowych ryzyk)
2.3. Analiza wrażliwości
3 Propozycja inwestycyjna i warunki inwestycji
3.1. Propozycja inwestycyjna
3.2. Wycena Funduszu
3.3. Kluczowe ryzyka inwestycyjne
3.4. Profil wyniku na transakcji do ryzyka
3.5. Potencjalne ścieżki wyjścia z inwestycji
3.6. Rekomendacja inwestycyjna
4. Załączniki

W przypadku większych organizacji  Audyt Due Diligence jest podzielony na poszczególne audyty:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów