Zrealizowane projekty

Konsulting Technologiczny / Cyfrowa transformacja / Systemy teleinformatyczne / Audyty IT / Doradztwo eCommerce / Doradztwo Contact Center / Optymalizacja procesów backoffice / Interim Project Management

Zewnętrzny nadzór nad kluczowym projektem

Typ usługi Zarządzanie projektami
Problem Klienta Brak wystarczającej wiedzy, zasobów i świadomość ryzyk związanych z trudnym i kosztownym projektem wdrożenia systemu ERP i CRM będących kluczowymi elementami strategii cyfrowej transformacji
Opis realizacji projektu
9-miesiączny projekt rozpoczęty od etapu wyboru dostawcy wybranych już systemów ERP i CRM. Etapy negocjacji cen, podpisywania umów z dostawcami, zarządzania projektem w imieniu klienta. Raportowanie o zmianach, ryzykach, etc.

Outsourcing HelpDesk w firmie wielooddziałowej

Typ usługi Konsulting IT
Problem Klienta Klient podjął decyzję strategiczną o outsourcingu usług IT typu HelpDesk we wszystkich swoich oddziałach nie tracąc dotychczasowej jakości i zyskując większe SLA na corowe typy usług.
Opis realizacji projektu Konsulting opierał się na wyborze firmy która docelowo przejmie w outsourcing HelpDesk w kilkunastu lokalizacjach oraz zarządzanie serwerami systemu Linux. Etapy realizacji projektu: Analiza potrzeb klienta, Analiza katalogu usług, typów zgłoszeń i procesów HelpDesk. Analiza firm i ich scoring. Rekomendacja 3 firm, które spełniają wymagania przejęcia. Negocjacje, wybór jednej firmy. Nadzór nad przejęciem.

Audyt aplikacji pod  kątem jej dalszego rozwoju

Typ usługi Audyt aplikacji
Problem Klienta Klient stanął przed dużym dylematem dalszego rozwoju aplikacji corowej realizującej 80% procesów w firmie. Dług technologiczny uniemożliwiał szybki zmiany technologiczne nienadążające za zmianami biznesowymi.
Opis realizacji projektu Audyt aplikacji polegał na audycie zastosowanej technologii, architektury aplikacji, metod integracji, spójności baz danych, zaimplementowanych procesów, użyteczności interfejsów, kosztów zmian, bezpieczeństwa oraz kosztów utrzymania i możliwości dalszego rozwoju. Konsulting zakończył się rekomendacjami dalszego rozwoju i możliwymi wariantami.

Budowa organizacji IT w firmie eCommerce

Typ usługi Konsulting IT
Problem Klienta Duże opóźnienia w realizacji zadań i projektów, różne technologie, różne zespoły wspierające różne technologie, brak lidera, duże koszty utrzymania.
Opis realizacji projektu
Konsulting opierał się na audycie informatyczno biznesowym całej organizacji. Wnioski z audytu pozwoliły na stworzenie Strategii IT wspierającej Strategię Biznesową. Kolejnymi etapami była: budowa działu IT, ujednolicenie technologii i kompetencji, ograniczenie kosztów utrzymania zbędnych technologii, wprowadzenie procesów ITIL w obszarze Development i Help Desk oraz poprawienie obszaru Zarządzania Projektami.

Audyt sklepu internetowego

Typ usługi Audyt sklepu internetowego
Problem Klienta Klient pragnął niezależnego audytu w obszarze Usability, bezpieczeństwa, szybkości działania oraz problemu szybkiego wprowadzania zmian i skalowalności.
Opis realizacji projektu Audyt sklepu internetowego polegał na przeprowadzeniu kilku audytów zarówno technologicznych (jak bezpieczeństwo, skalowalność, wprowadzanie zmian, code styling, itd.) jak i aspektów typowo sprzedażowych (Usability, konwersja na ścieżce zakupowej, realizacji celów w sklepie). Audyt tego typu zawsze kończy się rekomendacjami.

Wybór systemu ERP, WMS oraz Project Management

Typ usługi Konsulting IT
Problem Klienta Potrzeba wdrożenia systemu ERP oraz systemu wysokiego składowania zapewniającego multipicking czyli szybką i częstą wysyłkę paczek do klientów.
Opis realizacji projektu
Konsulting opierał się na audycie wymagań klienta, audycie istniejących i przyszłych procesów, istniejącej technologii. Wybór padł na system SAP Business One. Kolejnymi etapami był wybór dostawcy systemu SAP, negocjacje cenowe, nadzór nad analizą przedwdrożeniową oraz nadzór nad realizacją projektu.

Audyt systemu ERP SAP

Typ usługi Audyt systemu ERP SAP
Problem Klienta Niewystarczająca, a wręcz tragiczna wydajność systemu SAP i aplikacji typu Add-on.
Opis realizacji projektu Audyt poległa na analizie zastosowanej wersji systemu SAP, serwerów aplikacyjnych i bazodanowych, bazy danych, dedykowanych aplikacji SAP Add-on oraz modułów integracji. Rezultatem był zbiór rekomendacji na przyśpieszenie działania systemu oraz procesów.

Stworzenie strategii sprzedaży w kanale eCommerce

Typ usługi Konsulting eCommerce
Problem Klienta Stworzenie spójnej rocznej strategii pozyskania nowych klientów i podniesienia wartości koszyka w kanale B2C i pozyskania partnerów w kanale B2B.
Opis realizacji projektu
Konsulting eCommerce polegał na stworzeniu spójnej Strategii eCommerce w obszarze sprzedaży online w kanałach B2B i B2C. Konsulting polegał na przeprowadzeniu audytu biznesowego i stworzenie dedykowanej strategii biznesowej z wykorzystaniem istniejącej lub nowej technologii internetowej.

Audyt IT / eCommerce Due Diligence

Typ usługi Audyt IT / eCommerce Due Diligence
Problem Klienta Standardowy audyt oprócz audytu Finansowego Due Diligence w spółce eCommerce. Należało zweryfikować prawdziwość przedstawionych inwestorowi danych głównie dotyczących dojrzałości obszarów IT i eCommerce.
Opis realizacji projektu Audyt poległa na wielowątkowej analizie użytej przez firmę technologii oraz działań sprzedażowych w kanale internetowym. Audyt tego typu składa się z audytu eCommmerce (Strategia, Usability, konwersja, itd.) oraz audytu IT (technologia, bezpieczeństwo, itd.).

Stworzenie architektury platformy eCommerce

Typ usługi Konsulting IT / eCommerce
Problem Klienta Wsparcie przy stworzeniu nowoczesnej i rozwojowej platformy eCommerce realizującej cele różnych brandów klienta.
Opis realizacji projektu
Konsulting IT i eCommerce polegał na stworzeniu wraz z zespołem wewnętrznym architektury eCommerce realizującej zadania sprzedażowe i marketingowe kilku posiadanych przez firmę sklepów internetowych. Projekt zakończył się wdrożeniem platformy dla pierwszego sklepu.

Audyt procesów Outbound w Contact Center

Typ usługi Audyt Contact Center
Problem Klienta Brak zakładanych rezultatów sprzedażowych kampanii wychodzących.
Opis realizacji projektu
Audyt składał się z 3 etapów: Audyt produktów i proces sprzedażowy, Audyt zespołu sprzedażowego oraz Audyt technologii i implementacji procesów w narzędziach sprzedażowych.

Weryfikacja aktualnej strategii IT

Typ usługi Konsulting IT
Problem Klienta Wątpliwości czy istniejąca strategia IT wspiera dynamiczną strategię rozwoju firmy.
Opis realizacji projektu
Konsulting IT  polegał na analizie istniejącej strategii biznesowej oraz strategii IT tak aby obie strategie się wspierały. Elementami składowymi był Audyt Organizacji IT zarówno zespołu, Biura Projektów, systemów, dostawców, technologii jak i kosztów. Rezultatem był zbiór rekomendacji oraz podsumowanie dojrzałości IT i zmian także w obszarze biznesowym.

Audyt bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Typ usługi Audyt bezpieczeństwa
Problem Klienta Upewnienie się w poprawności realizacji polityki bezpieczeństwa w obszarze przetwarzania danych osobowych.
Opis realizacji projektu
Audyt bezpieczeństwa danych osobowych polegał na analizie obszarów przetwarzania osobowych zgodnie z najnowszymi normami (tj. 27001) oraz zgodnie z Ustawą o Przetwarzaniu Danych osobowych. Rezultatem audytu był zbiór rekomendacji jakie zmiany należy przeprowadzić.

Budowa biura projektów

Typ usługi Konsulting IT / Zarządzanie projektami
Problem Klienta Budowa komórki, która przejmie odpowiedzialność za prowadzenie projektów eCommerce w organizacji.
Opis realizacji projektu
Konsulting IT polegał na analizie istniejącej listy projektów, potrzeb, zespołów, dostawców, budżetów, itd. oraz dopasowanie wszystkich tych elementów do procesu zarządzania portfelem projektów. Zostało stworzone biuro projektów, kanban projektowy oraz system monitorowania oraz raportowania dla zarządu i wszystkich osób uczestniczących w projektach.

Audyt procesów biznesowych / wdrożenie ERP

Typ usługi Konsulting IT / Audyt procesów
Problem Klienta Wsparcie organizacji przed rozpoczęciem oficjalnej analizy przedwdrożeniowej celem wdrożenia systemu ERP.
Opis realizacji projektu
Konsulting IT polegał na analizie istniejących procesów biznesowych i operacyjnych oraz istniejących systemów je realizujących. Rezultatem było wsparcie biznesu w analizie i ocenie istniejących procesów oraz przygotowanie zespołu do szczegółowej analizy przedwdrożeniowej systemu ERP.

Audyt kodu źródłowego aplikacji

Typ usługi Audyt kodu źródłowego aplikacji SaaS
Problem Klienta Potrzeba sprawdzenia poprawności architektury oraz kodu źródłowego aplikacji Multi-Tenant SaaS oferowanej dla klientów na całym świecie.
Opis realizacji projektu
Audyt kodu źródłowego  polegał na analizie istniejącej architektury, procedur oraz zasad kodowania, użytych frameworków oraz bezpieczeństwa aplikacji typu SaaS.

Audyt procesów i technologii działu obsługi klienta

Typ usługi Audyt działu obsługi klienta
Problem Klienta Chaotyczna obsługa klienta oraz chęć optymalizacji kosztów utrzymania działu obsługi.
Opis realizacji projektu Audyt polegał na analizie produktów i procesów związanych z obsługą po sprzedażową, audycie zespołu obsługi oraz audycie technologii i narzędzi IT niezbędnych do poprawnego funkcjonowania działu.

Mapowanie i optymalizacja procesów backoffice

Typ usługi Audyt procesów biznesowych oraz ich optymalizacja za pomocą technologii
Problem Klienta Koszty obsługi prostych procesów biznesowych w tym obsługi klienta w kanałach online (internet) jaki i online (Contact Center)
Opis realizacji projektu
Projekt składał się z następujących etapów: mapowanie procesów biznesowych, ich optymalizacja za pomocą posiadanej technologii oraz rekomendacje do użycia nowych systemów, automatyzacji, integracji i potencjalnej robotyzacji (RPA).

Przykłady zrealizowanych projektów z obszaru Doradztwo dla Startupów

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów