Cyfrowa Transformacja (Digital Transformation)

#Digital, #eCommerce, #Omnichannel, #Big_Data, #Mobile, #Agile, #Cyberbezpieczeństwo, #Przemysł 4.0, #5G, #Transformation, #B2B, #B2C, #Cyberbezpieczeństwo #Change Management

GoTechnologies od lat wspiera przedsiębiorstwa w cyfrowej transformacji z wykorzystaniem wiedzy procesowej, biznesowej i technologicznej. Przeprowadziliśmy kilkadziesiąt projektów transformacyjnych zarówno dla największych przedsiębiorstw jak i średnich firm eCommerce, produkcyjnych, logistycznych czy Retailowych. Pracujemy dla liderów swoich i branż i firm, które mają aspiracje do bycia liderem.

Procesy, systemy, automatyzacja, robotyzacja

Najnowsze technologie powodują, że procesy można łatwiej optymalizować poprzez zastosowanie automatyzacji w systemach informatycznych czy robotyzacji (RPARobotic Process Automation).

Sprzedaż w Digital – Offline, Online, Omnichannel, eCommerce

Obecnie sprzedaż w świecie cyfrowym to systemy marketingowe i sprzedażowe. Światy Retail i eCommerce łączy jeden klient, często korzystający z wielu mediów jak komputer, smartphone czy sklepów stacjonarnych. Systemy informatyczne łączą te światy ze światem logistycznym, który dostarcza produkty i na półki sklepowe i do drzwi klientów.

  • Doradztwo eCommerce – systemy, procesy, integracje, architektura, strategia, seo, migracje
  • Doradztwo Omnichannel – integracja systemów klas POS, eCommerce czy WMS, doradztwo strategiczne, technologiczne
  • Doradztwo Retail – doradztwo w wyborze systemów, architektury rozwiązań, zastosowania technologii RFID, IoT, optymalizacja procesów logistycznych, itd.
  • Doradztwo logistyka, magazyny – optymalizacja procesów logistycznych, intralogistycznych, technologia AGV (Automated Guided Vehicle), itd.
Wspieramy liderów rynku


Dzielimy się wiedzą w publikacjach i
na uczelniach prowadząc szkolenia z cyfrowej transformacji
Gotechnologies w Raporcie Cyfrowa Transformacja dla MyCompany – 11.2020

Big Data – Zarządzanie danymi

Dane zbierane przez systemy mogą zostać wykorzystane zarówno do optymalizacji własnych procesów biznesowych, ale także do predykcji w przyszłości oraz do tworzenia nowych produktów, usług czy nowych strumieni przychodowych. Cyfrowe przedsiębiorstwo zależy od ilości i jakości zbieranych danych i na ich wykorzystaniu buduje swoją przewagę konkurencyjną.

Bezpieczeństwo danych i systemów

Bezpieczeństwo danych i systemów cyfrowych jest jednym z elementów, o którym nie można zapomnieć podczas cyfrowej transformacji. Wycieki danych naszych klientów lub planów rozwoju mogą być kosztowne dla przetrwania firmy w cyfrowym świecie.

Cyfrowa transformacja w Zarządzaniu Projektami

Zwinne zarządzanie projektami w cyfrowym świecie to must have. Ilośc zmian w aplikacjach, wdrożeniach na produkcję, tworzenie produktów MVP wymagają często zastosowanie zwinnych (Agile) metodyk zarządzania projektami.

  • Skuteczne projekty cyfrowe – doradzamy naszym klientom zarządzać kluczowymi projektami ale także dzielimy się wiedzą m.in. prowadzimy zajęcia z cyfrowych projektów m.in. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 wymaga od nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych dużą elastyczność produkcji, często indywidualnej pod danego klienta, szybkie czasu dostaw, zmniejszające się ceny za produkt końcowy oraz śledzenie produktów (tracebility) od produkcji do zakończenia życia u klienta.

Strategia IT

Strategia IT jest podstawą cyfrowej transformacji. IT powinno być uporządkowane, dojrzałe i gotowe na wsparcie projektów biznesowych w obszarach produkcji, łańcucha dostaw, finansów i księgowości, kadr, tworzenia nowoczesnych produktów, procesów zarządczych, decyzyjnych, sprzedaży (eCommerceB2B, B2C, Retail, Omnichannel), itd. Strategia IT powinna obejmować: Procesy IT, Usługi IT, Infrastrukturę IT, Bezpieczeństwo, Ciągłość Biznesową, Systemy IT i często Zarządzanie Projektami (Biuro Projektów, zarządzanie zmianą, itd.)

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów