Audyt systemu SAP ERP, CRM, WMS, MES, TMS, APS

Audyt systemów SAP ERP, SAP S/4 HANA, SAP Business One

GoTechnologies specjalizuje się w doradztwie SAP i audytach systemów SAP ERP, SCM, HCM, CRM, WM, itd. Audytujemy systemy SAP zarówno w trakcie procesu wdrażania (nadzór nad wdrożeniem – określenie ryzyka wdrożenia, konfiguracji systemu, licencjonowania, wydajność i testy funkcjonalne) a także wykonujemy audyty powdrożeniowe. Dodatkowo doradzamy klientom w wyborze dostawców systemów, analizie umów z dostawcami, optymalizacji procesów, audytach architektury i integracji.

Przykładowy zakres audytu SAP:

 • Wydajność systemów (MS SQL, SAP Hana)
 • Architektura rozwiązań i integracji
 • Jakość kodu źródłowego aplikacji Add-On i integracji
 • Licencjonowanie
 • Bezpieczeństwo systemu SAP – zobacz więcej Audyt bezpieczeństwa SAP
 • Analiza możliwości użycia systemów w chmurze (cloud)
 • Ocena migracji np. z SAP ERP na SAP S/4 Hana

Przeprowadzamy wywiady z kluczowymi użytkownikami, którzy dostarczą niezbędnych informacji potrzebnych do przygotowania raportu z audytu wraz ze sprawdzeniem konfiguracji systemu SAP lub systemu SAP Business One.

Po każdym audycie klient otrzymuje Raport z Audytu Wdrożenia zawierajacy zestaw rekomendacji i roadmapę rozwoju systemu. Często zalecamy upgrade SAP-a lub baz danych, reimplementację, zmiany w Add-onach lub optymalizację licencji.

Audyt SAP jest skierowany do firm, które:

 • są w trakcie analizy systemu i wyboru dostawcy
 • są w trakcie implementacji systemu SAP
 • są przed decyzją o upgradzie lub reimplementacji systemu SAP
 • są przed zakupem nowych licencji
 • stoją przed problemami wydajnościowymi
 • stoją przed zmianą dostawcy wdrażającego system SAP
 • zastanawiają się nad zmianą systemu

Specjalizujemy się w audytach i doradztwie: SAP Business One, SAP, SAP ERP 6, SAP S/4 Hana, SAP Success Factors, SAP HCM, moduły: Finanse, Logistyka (EWM, WM, SCM), HCM, CRM, SAP Fiori, ABAP, Whitelist (biała księga podatników), FSM, RE-FX, itd.

Więcej o modułach SAP:

Dodatkowe usługi consultingowe (systemy i procesy):

Jesteśmy partnerem konsultingowym SAP

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów