Optymalizacja procesów Intralogistycznych

Zespół GoTechnologies i SoftCube od lat wspiera firmy produkcyjne, głównie z branży Automotive w optymalizacji procesów produkcyjnych i magazynowych. Poniżej nasza oferta w zakresie audytów logistyki wewnętrznej.

Oferta na doradztwo Optymalizacja procesów:

 1. Optymalizacja procesów logistyki wewnętrznej – wariant – Quick Win
 2. Optymalizacja procesów logistyki wewnętrznej – wariant – Stable Transformation

Optymalizacja procesów intralogistycznych – wariant – Quick Win

Możliwy zakres:

 • Logistyka wewnętrzna
 • Digitalizacja przedsiębiorstwa
 • Rozwiązania 4.0
 • Optymalizacja layout
 • Parametryzacja systemów IT
 1. Przygotowanie projektu
  1. Analiza potrzeb klienta
  1. Selekcja na podstawie audytu podstawowego obszarów szybkiej poprawy
  1. Przygotowanie harmonogramu działań natychmiastowych
  1. Przygotowanie analizy wpływu na organizację
  1. Przygotowanie zapotrzebowania na zasoby wewnętrzne do celów optymalizacji
  1. Przygotowanie i akceptacja planu optymalizacji
 2. Realizacja zmiany
  1. Mianowanie pełnomocnika zmiany
  1. Realizacja projektu
   1. Tygodniowe raporty działań
   1. Cotygodniowe spotkania adaptacyjne dla realizowanego planu
 3. Zakończenie projektu
  1. Raport efektów vs. założone cele
  1. Przygotowanie zaleceń stabilizacji
  1. Zakończenie i podsumowanie projektu

*Zakres projektu QW – nie powinien przewyższać obszaru obejmującego 200osób/FTE, oraz trwać w zakresie między 2-6 miesięcy

Optymalizacja procesów intralogistycznych – wariant – Stable Transformation

Możliwy zakres:

 • Logistyka wewnętrzna
 • Automatyzacja transportu wewnętrznego AGV
 • Digitalizacja przedsiębiorstwa
 • Transformacja 4.0
 • Strategia zarządzania layout
 • Strategia zarządzania zdolnością produkcyjną, strategia zwiększenia zdolności produkcyjnej
 • Implementacja / konfiguracja  systemów IT ERP, WMS, APS, MES, eKanban, Andon oraz podobnych
 • Optymalizacja infrastruktury / projekty green oraz brown field
 1. Przygotowanie dedykowanego projektu transformacji
  1. Analiza potrzeb klienta
  1. Określenie długoterminowych priorytetów klienta
  1. Określenie kluczowych mierników sukcesu
  1. Określenie horyzontu czasowego zmiany
  1. Selekcja na podstawie pełnego obszarów priorytetowej poprawy
  1. Przygotowanie harmonogramu działań natychmiastowych
  1. Przygotowanie analizy wpływu na organizację działań natychmiastowych
  1. Przygotowanie zapotrzebowania na zasoby wewnętrzne do celów optymalizacji
  1. Przygotowanie i akceptacja planu optymalizacji krótko terminowej
  1. Przygotowanie mapy drogowej działań długoterminowych
  1. Ustalenie metod zarządzania projektem
  1. Ustalenie zasobów wewnętrznych oraz zewnętrznych dla realizacji projektu transformacji
  1. Ustalenie koniecznych kooperacji zewnętrznych:
   1.  podwykonawcy,
   1. dostawcy materiałów,
   1. dostawcy usług,
   1. kooperacja i komunikacja z klientem
  1. Określenie czynników oporu wewnętrznego oraz statusu pola sił – potencjał akceptacji/oporu wobec zmiany
  1. Określenie głównych ryzyka projektu
  1. Określenie sposobów ograniczania ryzyka
  1. Akceptacja planu transformacji, sformułowanie planu poprawy organizacji
 2. Realizacja zmiany
  1. Mianowanie pełnomocnika zmiany
  1. Powołanie zespołu projektowego wewnętrznego
  1. Przygotowanie zespołu zewnętrznego
  1. Określnie głównych wątków – sub projektów oraz kluczowych wskaźników sukcesu dla każdego z nich
  1. Raportowanie projektu
   1. Tygodniowe raporty działań
   1. Cotygodniowe spotkania adaptacyjne dla realizowanego planu
   1. Comiesięczne podsumowania dla kierowników wysokiego szczebla i/lub członków zarządu
  1. Przygotowania rekomendacji zmian organizacyjnych
  1. Diagnoza głównych oporów zmiany
  1. Stałe monitorowanie zmian w osiąganych założeniach
  1. Adaptacja zmian strategicznych do realnej zdolności przyswajania zmian przez organizację klienta
  1. Określanie metod rozmrażania oraz zwiększania potencjału zmiany
  1. Współpraca przy selekcji dostawców wdrażanych rozwiązań:
   1. Dostawców usług IT
   1. Dostawców sprzętu i automatyki logistycznej oraz produkcyjnej
   1. Dostawców oprogramowania oraz producentów oprogramowania dedykowanego
   1. Dostawców usług szkoleniowych / warsztatów wymaganych w kształtowaniu zmiany organizacyjnej
  1. Prowadzenie realizacji zmian
  1. Prowadzenie procesów przetargowych dla elementów zmiany
  1. Prowadzenie procesów oceny i audytu dostawców rozwiązań
  1. Weryfikacja rynkowa proponowanych rozwiązań
  1. Rozliczanie rezultatów wdrażanych elementów zmiany
 3. Zakończenie projektu
  1. Raport efektów vs. założone cele
  1. Rozliczenie prac transformacyjnych
  1. Przygotowanie zaleceń stabilizacji
  1. Zakończenie i podsumowanie projektu
  1. Zamknięcie projektu wspólnie z reprezentantami najwyższego kierownictwa klienta

*Czas trwania projektu w zależności od skali organizacji oraz spektrum oczekiwanych zmian od 6 do 60 miesięcy

Zobacz także:

Zapraszamy do kontaktu:

tzak@gotechnologies.pl

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów