Outsourcing badań R&D

#B+R, #R&D, #Big_Data, #IoT, #5G, #Cloud, #AI, #Machine_Learning, #Deep_Learning, #VR, #AR

Potrzebujesz wsparcia w obszarze R&D?

Oferujemy outsourcing badań R&D.

Kompetencje zespołu GoTechnologies uzupełniają kompetencje zespołów projektowych opartych na naukowcach skupionych na Politechnice Wrocławskiej oraz uczelniach partnerskich w obszarze nauk informatycznych i elektronicznych, a w szczególności dotyczą one:

 • zaawansowanych analiz marketingowych opartych na przetwarzaniu danych, dających odpowiedzi na pytania: co kupują klienci, jak wracają klienci i czy wracają, jak klienci oceniają współpracę z Firmą, decyzji strategicznych na przyszłość, segmentacji klientów
 • badań użyteczności aplikacji webowych i mobilnych pod kątem: użyteczności, funkcjonalności, skuteczności oraz dostępności
 • zaawansowanych modeli podejmowania decyzji
 • zaawansowanych metod rozpoznawania obrazów i diagnostyki medycznej

R&D w obszarze sztucznej inteligencji

 • projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagających proces podejmowania decyzji medycznych na podstawie analizy danych i obrazów medycznych
 • projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagających wyszukiwanie dokumentów na podstawie zawartości tekstowej lub/i zawartości obrazowej
 • projektowanie i wdrożenie systemu automatycznego wykrywania sytuacji niebezpiecznych dla osób starszych i chorych w ich mieszkaniu
 • projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wyszukujących wskazany obraz w zasobach obrazowych lub/i dokumentach
 • inteligentne systemy obliczeniowe, optymalizacyjne i wspomagania decyzji (np. systemy planowania, dystrybucji zasobów, optymalizacji wydajności produkcji)
 • zastosowanie metod sztucznej inteligencji w problemach harmonogramowania
 • projektowanie i wdrożenie systemu wydobywania informacji z dużych zbiorów dokumentów tekstowych w języku polskim, uwzględniających znajdowanie nazw własnych w tekście oraz związków między osobami, organizacjami oraz lokalizacjami
 • projektowanie i wdrożenie systemu grupowania i kategoryzacji tematycznej dokumentów tekstowych

R&D w obszarze interakcji człowiek – komputer

 • audyt użyteczności i dostępności systemów interakcyjnych w tym z wykorzystaniem eyetrackingu
 • modelowanie użytkowników
 • projektowanie i implementacja aplikacji z naturalnych interfejsem użytkownika
 • opracowanie przewodnika stylów dla aplikacji mobilnych i tekstowych

R&D w obszarze uczenia maszynowego (Machine Learning, Deep Learning)

 • projektowanie i wdrożenie systemów typu Business Intelligence i Data Mining
 • projektowanie i wdrożenie inteligentnych systemów wspomagania decyzji
 • analiza stanu informatyzacji i opracowywanie strategii informatyzacji przedsiębiorstwa
 • analiza przedwdrożeniowa rozwiązań informatycznych
 • opracowywanie specyfikacji wymagań dotyczących projektów informatycznych oraz nadzór nad procesami wyboru rozwiązania i wdrożenia

R&D w obszarze sieci komputerowych

 • opracowanie systemów wspomagania decyzji z wykorzystaniem metod inteligentnych i innych technik optymalizacyjnych między innymi dla problemów związanych z planowaniem sieci teleinformatycznych
 • opracowanie opinii eksperckich z zakresu innowacyjności dla systemów informatycznych
 • analiza przedwdrożeniowa systemów informatycznych dla przedsiębiorstw i jednostek administracji
 • analiza stanu informatyzacji przedsiębiorstw i jednostek administracji, weryfikacja koncepcji oraz założeń projektowych dla wdrożeń technologii teleinformatycznych
 • analiza wymagań użytkowników, opiniowanie i konsultacja projektów sieci teleinformatycznych oraz opracowanie studium wykonalności systemów
 • ocena wartości technicznej ofert
 • pomoc w sporządzaniu dokumentacji przetargowej (SIWZ) w zakresie opracowań wymagań i kryteriów wyboru systemów informatycznych i teleinformatycznych
 • audyty bezpieczeństwa systemów informatycznych i legalności oprogramowania
 • opiniowanie i konsultacja projektów zabezpieczeń sieci teleinformatycznych i systemów informatycznych oraz polityki bezpieczeństwa
 • analizy porównawcze informatycznych rozwiązań sprzętowych i programowych
 • organizacja szkoleń z zakresu informatyki i teleinformatyki

Zobacz także:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów