Oferta doradztwa IT dla zarządów i właścicieli spółek

GoTechnologies specjalizuje się w doradztwie biznesowo-technologicznym dla największych funduszy inwestycyjnych Venture Capitals i Private Equity oraz dla znanych firm handlowych, finansowych i przemysłowych. Wspieramy zarządy firm i właścicieli w podejmowaniu decyzji strategicznych, gdzie kluczowym elementem jest technologia informatyczna. Wspieramy firmy z Polski, Ukrainy, Rosji i UK. Wspieramy firmy rodzinne i spółki notowane na giełdzie.

Specjalizujemy się w Cyfrowej Transformacji (Digital Transformation) przedsiębiorstw, dzięki, której rodzime firmy MSP i firmy rodzinne są gotowe ja ekspansję, konkurencję, dywersyfikują swoje strumienie przychodowe, itd.

Wykonujemy Audyty Finansowe, IT i eCommerce Due Diligence oraz przygotowywanie spółek do tzw. exitu poprzez budowanie wartości spółek dzięki rozwojowi biznesu poprzez inwestycje w procesy i technologię.

Przez ostatnie lata nasi pracownicy byli członkami Zarządów, Rad Nadzorczych, członkami Komitetów Audytów w kilkunastu spółkach giełdowych, rodzinnych oraz uczestniczyliśmy w ponad 30 projektach dla Funduszy Inwestycyjnych (Venture Capital, Private Equity). Wspieramy także kilka spółek rodzinnych.

Wspieramy zarządy i właścicieli w:

Wsparcie przy kluczowych projektach, optymalizacji kosztów i procesów:

Wsparcie i ocena procesów, technologii oraz organizacji IT

 • Optymalizacja procesów biznesowych za pomocą technologii
 • Audyt i ocena użytej lub planowanej technologii – jej skalowalność, modyfikowalność, bezpieczeństwo, koszty zmian i utrzymania, możliwości rozwoju. Rekomendacje zmian.
 • Audyt i ocena organizacji IT oraz strategii IT – analiza organizacji IT oraz wsparcia przez IT strategii biznesowej. Rekomendacje zmian.
 • Audyt i wsparcie przy kluczowych projektach – analiza procesów zarządzania projektami i portfelem projektów.
 • Audyt i ocena umów z dostawcami – wsparcie w procesie analizy umów i wyborze dostawców IT.
 • Audyt i ocena współpracy organizacja IT – działy biznesowe. Rekomendacje zmian w obszarze współpracy, komunikacji, motywacji, realizacji wspólnych celów, itd.
 • Budowanie strategii IT wspierającej rozwój firmy.
 • Reorganizacje IT – budowa struktur, procesów, rekrutacje, team building.
 • Audyt budżetu IT.
 • Audyt bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem w obszarze technologii i projektów IT.
 • Wyceny aplikacji.
 • Analiza umów na usługi programistycznych z Software House

Budowanie wartości firmy poprzez inwestycje w IT

 • Budowanie wartości firmy poprzez inwestycje w IT – dojrzałość systemów, architektury, aplikacji, systemów klasy CRM, ERP, itd.
 • Budowanie wartości firmy poprzez gromadzenie wysokiej jakości danych no. danych o klientach w systemach CRM. Wykorzystanie tych danych w hurtowaniach danych i procesach operacyjnych.
 • Budowanie dojrzałej organizacji procesowej i projektowej.
 • Budowanie strategii IT.
 • Budowanie narzędzi controlingowych powiązanych ze strategią IT i projektami.

Od 2013 roku wspieramy biznes w doradztwie także poprzez organizację warsztatów, szkoleń czy organizowaniu lub współtworzeniu konferencji. Poniżej podsumowanie naszych szkoleń i konferencji. Zapraszamy do kontaktu w przypadku zainteresowania.

Nasze szkolenia i konferencje dla Startupów, Biznesu i Przemysłu 2014 – 2019

Oferta skierowana jest do polskich, ambitnych firm MSP,  Firm Rodzinnych, Przemysłu, Branży TLS, Retail, eCommerce, branży Finansowej, spółek portfelowych funduszy Venture Capital i Private Equity.

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów