Audyt jakości danych Big Data

Audyt jakości danych (Big Data)

Ocena zakresu, sposobu gromadzenia oraz przetwarzania danych w organizacji z punktu jej widzenia strategii. Audyt obejmuje przegląd wybranych systemów, które gromadzą dane istotne z punktu widzenia realizacji interesujących dla organizacji bieżących i planowanych procesów biznesowych.

Aspekty audytu:

 • Jakość danych z punktu widzenia możliwości predykcyjnych
 • Oszacowanie potencjalnych zależności w danych
 • Ocena przydatności danych z punktu widzenia wybranych celów biznesowych
 • Identyfikacja zakresów danych do poszerzenia/uzupełnienia

Więcej informacji o analizie danych Big Data

Korzyści z przeprowadzonego audytu

 • Analiza jakości danych pod kątem działań sprzedażowych i informacja czy dane są poprawnie zbierane, jakich danych brakuje, jak je może zbierać, integrować.
 • Wstępna analiza możliwości stworzenia modeli zachowań klientów, gotowych do implementacji w narzędziach informatycznych lub informacje o braku możliwości stworzenia takiego modelu z uwagi na brak danych, itd.
 • Informacje do działu zarządzania jakością danych o błędach, dublowaniu danych, błędnych integracjach, itd.
 • Możliwe zwiększenie wskaźników marży i odrzuceń (bouncing rate).
 • Zwiększenie obrotów poprzez pozyskanie nowych klientów, upselling i crosseling.
 • Możliwość łatwiejszego wprowadzania nowych produktów / usług.
 • Możliwość obniżenia współczynnika odejścia klientów (churn).
 • Zwiększenie zaangażowania klientów (engagement).

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów