Audyt IT Due Diligence (Audyt DD Technologiczny)

Audyt IT Due Diligence często nazywany Audytem DD technologicznym jest przeznaczony dla funduszy typu Venture/Private Equity oraz dla Grup lub spółek, które zamierzają inwestować w firmy, w których technologia teleinformatyczna jest driverem biznesu i ma wpływ na przyszłą strategię reozwoju. Audyt ocenia użytą technologię pod kątem dojrzałości, szans, ryzyk, możliwych kosztów zmian i rozwoju oraz wparcie nowej strategii biznesowej czy transformacji.

Audyt ten jest często wykonywany razem z Audytem eCommerce Due Diligence w przypadku firm eCommerce/Retail oraz jako element całościowego Audytu Due Diligence (finansowy, prawny, podatkowy, kadrowy).

Do tej pory GoTechnologies wykonało kilkadziesiąt średnich i dużych Audytów IT i eCommerce Due Diligence oraz kompleksowych Audytów DD dla Grup Kapitałowych oraz Funduszy inwestycyjnych VC/PE i jest liderem tego typu usług w Polsce.

Wybrani klienci VC/PE:

W skład zakresu wchodzi:

Cele przeprowadzenia Audytu IT Due Diligence

 • Analiza kluczowych aspektów IT
 • Analiza potencjalnego ryzyka, szans i możliwości rozwoju
 • Analiza finansowa istniejących i przyszłych rozwiązań

Kluczowe aspekty Audytu IT Due Diligence

 • Zdolności technologiczne
 • Stabilność technologiczna
 • Elastyczność / rozszerzalność technologiczna
 • Koszty technologiczne (capex/opex)
 • Zależności IT / Biznes
 • Planowane inicjatywy IT
 • Podpisane umowy / zależności z zewnętrznymi dostawcami
 • Licencjonowanie
 • Bezpieczeństwo
 • Ryzyka i szanse rozwoju

Plan działania

 • Podpisanie umów
 • Kontakt i ustalenie terminów
 • Przesłanie listy pytań
 • Przeprowadzenie DD onsite
 • Przygotowanie raportu

Końcowy raport – szczegółowe opis elementów z zakresu Audytu IT Due Diligence

 • Zasoby: aplikacje biznesowe, infrastruktura, organizacja, procesy, poziom automatyzacji
 • Ryzyko: stabilność, własność, zasoby, finansowanie, bezpieczeństwo
 • Budżet IT
 • Niezbędne wydatki na rozwój
 • Inicjatywy
 • Możliwości
 • Wnioski i sugestie.
 • Podsumowanie dla Kadry Zarządzającej

Zakres Audytu IT Due Diligence:

Planowanie i organizacja IT

 • Strategia IT
 • Role, organizacja, odpowiedzialności, kompetencje, zespół, zmienność zespołu, kluczowe jednostki
 • Zarządzanie inwestycjami IT
 • Standardy, procedury
 • Zarządzanie jakością wytwarzania i dostarczania usług
 • Zarządzanie projektami
 • Metodyki wytwarzanie oprogramowania
 • Zarządzanie jakością (dział testów)
 • Inicjatywy IT.

Nabywanie i wdrażanie aplikacji (usług)

 • Aplikacje biznesowe (portale, ERP, CRM, FK)
 • Architektura infrastruktury IT (hostingowa, lokalna, bazodanowa, serwerowa)
 • Bezpieczeństwo infrastruktury i informacji (GIODO, Polityka Bezpieczeństwa)
 • Infrastruktura IT (serwery, LAN, WAN)
 • Support infrastruktury, usług. • Dostępność systemów. • Audyty infrastruktury. • Kontrakty z dostawcami
 • Zarządzanie zmianami
 • Dokumentacja
 • Środowisko testowe
 • Automatyzacja procesów
 • Licencjonowanie, umowy.

Dostarczanie, eksploatacja i monitorowanie

 • Support aplikacji i sprzętu
 • SLA
 • Zarządzanie Service Desk (incydent, problem management, linie wsparcia)
 • Zarządzanie danymi (macierze, backupy)
 • Zarządzanie fizyczną infrastrukturą (konfiguracje, monitoring, metody, backupy).

Szczegóły aplikacji

 • Systemy eCommerce (www)
 • System Finansowo-księgowy
 • System sprzedażowy / CRM
 • System magazynowy
 • Systemy integracyjne
 • System analityczny (BI).

Finansowanie IT (Audyt efektywności kosztowej i benchmarking)

 • Opex/Capex
 • Budżet na najbliższe 12 miesięcy
 • Koszty transformacji.
 • Audyt kosztowy zespołu, umów z dostawcami
 • Audyt kosztowy infrastruktury i architektury tele-informatycznej

Zobacz więcej usług doradztwa procesowo-technologicznego dla funduszy inwestycyjnych VC/PE

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów