Audyt Aplikacji Mobilnej

Audyt aplikacji mobilnych

Audyt aplikacji mobilnej umożliwia analizę stanu aplikacji mobilnych pod kątem sprzedażowym, usability (użyteczności), UX, UI oraz technologicznym. Audytujemy zarówno aplikacje napisane na systemy iOS i Android. Audyt aplikacji mobilnej pozwala na ocenę zastosowanej technologii pod katem wydajności, skalowalności, kosztów, długu technologicznego i możliwości wprowadzania zmian oraz pod kątem użyteczności.

Zakres audytów aplikacji mobilnych:

  • Audyt Usability – audyt użyteczności aplikacji mobilnej lub sklepu mobilnego określający łatwość jej użytkowania lub wykonywania określonych działań.
  • Audyt eCommerce  – audyt konwersji, ścieżki zakupowej, SEO, SEM i Usability.
  • Audyt zastosowanej technologii  i architektury aplikacji – pozwala na ocenę zastosowanej technologii (iOS, Android). Jej wydajność, skalowalność, koszty i możliwości zmian oraz bezpieczeństwo.
  • Audyt kodu źródłowego aplikacji mobilnej – pozwala ocenić kod aplikacji mobilnej pod kątem najlepszych praktyk, standardów czy code stylingu.
  • Audyt skalowalności i wydajności aplikacji mobilnej – fragment audytu technologii określający możliwości rozwoju technologii wraz z rozwojem biznesu.
  • Audyt eCommerce – audyt konwersji, ścieżki zakupowej, SEO, SEM, Usability.
  • Audyt bezpieczeństwa – ocenia stopień odporności na ataki zewnętrzne takie jak SQL injection, Cross-Site Scipting, itd.
  • Audyt kosztów utrzymania aplikacji mobilnych – koszty zmian, dług technologiczny, cykl życia aplikacji, koszty wydajności, etc.
  • Analiza wykorzystania zasobów smartfona – np. zużywanie baterii czy pamięci.
  • Analiza RODO i zgód na dostęp do zasobów.

Powiązane audyty

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów