Audyt strategiczny IT

Audyt strategiczny IT

Audyt przeznaczony dla dużych firm, które potrzebuję weryfikacji czy strategia IT jest zgodna ze strategią spółki. Zakres audyt strategicznego IT przedstawia się następująco:

Cele audytu strategicznego IT

 • Porównanie strategii IT i strategii korporacyjnej
 • Analiza możliwości IT w stosunku do strategii korporacyjnej
 • Ocena harmonizacji IT i biznesu
 • Proponowane zmiany w strategii IT.
 • Ocena dojrzałości organizacji IT (IT Governance – Ład Korporacyjny IT)

Zakres audytu strategicznego IT – stan obecny

 • Przegląd funkcjonujących w organizacji rozwiązań sprzętowych i softwarowych
 • Przegląd struktur organizacyjnych i zasad zarządzania obszarem IT
 • Ocena kluczowych składników infrastruktury informatycznej organizacji
 • Ewaluacja zdolności infrastruktury IT do spełniania wymagań biznesu
 • Identyfikacja pilnych potrzeb zmian w infrastrukturze IT.

Diagnozy strategiczne

 • Analiza pięciu sił Portera charakteryzująca strukturę rynkową, na której funkcjonuje organizacja (jeśli koniczne)
 • Analiza SWOT organizacji obrazująca w sposób ilościowy silne i słabe strony oraz szanse

Opracowanie strategii IT

 • Przygotowanie kilkuletniego (zakres zgodny z istniejącą strategią) programu działania obejmującego portfel projektów IT dostosowany do potrzeb biznesowych organizacji
 • Identyfikacja kluczowych kierunków biznesu wymagających wsparcia przez obszar IT
 • Ocena stanu bieżącego stosowanych w organizacji rozwiązań IT
 • Opracowanie listy projektów IT (tzw. strategicznych inicjatyw IT) odpowiadających potrzebom organizacji i trendom branżowym
 • Przygotowanie harmonogramów ramowych oraz oszacowań kosztowych dla planowanych projektów
 • Stworzenie IT Strategic Balanced Scorecard (jeśli jest konieczne)
 • Stworzenie IT Development Balanced Scorecard (jeśli jest konieczne).

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów