Audyt Rekomendacji D dla instytucji finansowych

Audyt rekomendacji D dla instytucji finansowych:

Audyt Rekomendacji D dla instytucji finansowych i firm współpracujących z bankami. Audyt ma na celu sprawdzenie poprawności wdrożenia rekomendacji D w kilku obszarach m.in. jakości danych, bezpieczeństwa danych, zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych, polityki regularności audytów, systemów IT obsługujących dane jak i obszarów importu i eksportu danych zarówno pomiędzy systemami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Zakres audytu rekomendacji D

 • jakość danych
 • systemy informatyczne obsługujące dane
 • import i eksport danych
 • polityka audytowa
 • polityka bezpieczeństwa danych i systemów IT
 • zgodność z ustawą ochrony danych osobowych
 • architektura danych

Szczegóły audytu Rekomendacji D:

Etap 1 Audyt IT

  1. Audyt zasobów:
   • Audyt Zasobów IT.
   • Audyt procesów.
   • Audyt procedur.
   • Audyt modelu biznesowego.
  2. Analiza luk wraz z wywiadami z interesariuszami dedykowanymi do poszczególnych obszarów wytycznych:
   • Strategia i organizacja obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
   • Rozwój środowiska teleinformatycznego.
   • Utrzymanie i eksploatacja środowiska teleinformatycznego.
   • Zarządzanie bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego

Etap II Opracowanie rekomendacji 

  1. Mapowanie 22 wytycznych KNF na model biznesowy wraz z budową uzasadnienia biznesowego dla wyłączenia wybranych wytycznych.
  2. Opracowanie raportu z audytu stanu JEST wraz z ankietą oceny KNF.

Wynikiem jest dokument „Raport z audytu spełniania wymagań w zakresie zarządzania obszarem technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, który  będzie zawierał ocenę po audycie organizacyjno-proceduralnym wraz z rekomendacjami i planem ich wdrożenia:

 1. Cele prac
 2. Zakres
 3. Spis wytycznych, norm i regulacji stanowiących przedmiot odniesienia dla dokonania oceny stanu „as is”
 4. Opis modelu biznesowego wraz z odniesieniem się do 22 wytycznych KNF
 5. Analiza luki
 6. Uzupełniona ankieta KNF
 7. Rekomendacje końcowe
 8. Plan wdrożeń rekomendacji

Link do wytycznych KNF odnośnie: Wytyczne dotyczące zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego

Audyt Rekomendacja D przeznaczony jest dla: Towarzystwa Emerytalne, Zakłady Asekuracji i Ubezpieczeń, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI), podmiotach infrastruktury rynku kapitałowego, funduszach inwestycyjnych.

Powiązane audyty

Zespół audytorów

Audytorzy posiadają ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych Posiadają certyfikaty:

 • Certified Information Systems Auditor (CISA) i Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) wydana przez ISACA, potwierdzające doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów systemów informatycznych oraz analizie i zarządzaniu ryzykiem
 • Certified Associate in Project Management (CAPM) wydany przez PMI oraz PRINCE2 Foundation, potwierdzające umiejętność zarządzania projektami

Są członkami międzynarodowych organizacji takich jak:

 • ISACA zajmującej się audytem i kontrolą systemów informatycznych, ISSA i ISSA Polska zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji oraz Project Management Institute zrzeszającej menadżerów projektów
Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów