Audyt efektywności procesów obsługi Klienta

Audyt efektywności procesów obsługi Klienta

Z jednym z istotnych kroków optymalizacji funkcjonowania działów obsługi klienta jest postawienie odpowiedniej diagnozy stanu obecnego, zdefiniowania słabych i mocnych stron w funkcjonowaniu działu oraz wskazania kluczowych ograniczeń i wąskich gardeł w rozwoju. Ważnym, a często najważniejszym badaniem w zakresie pomiaru efektywności pracy działów obsługi jest badanie opinii odbiorcy końcowego czyli Klienta, gdyż to właśnie Klient stanowi ostatecznego sędziego wszystkich prowadzonych w centrum obsługi działań.

Audyt jest bardzo często wykonywany w przypadku firm sprzedających produkty typu SaaS np. systemy ERP, CRM, sprzedażowe, zakupowe, typu Marketplace, itd. Odpowiednie wsparcie klienta końcowego oraz koszty takiego działu rosnące wraz z rozwojem ilości klientów czy skomplikowania aplikacji i funkcjonalności są kluczowym elementem Audytu Efektywności.

Audyt ten jest często wykonywany razem z Audytem Contact Center

Podczas audytu badaniu poddawany jest:

 • PROCES
  • Produkt – analiza produktu np. aplikacji typu SaaS oraz roadmapa rozwoju
  • Klient – zewnętrzny, wewnętrzny, relacje, charakterystyka, sposoby dotarcia, umowy, SLA
  • Typy zgłoszeń – awaria, błędy, reklamacja, udoskonalenia, itp
  • Środki komunikacji – telefon, e-mail, platforma, live chat, platformy ticketowe, itp
  • Inne elementy mające wpływ na procesy – np. dział deweloperski, dział projektowy, itd.

oraz elementy wspierające proces tj

 • ORGANIZACJA – pracownicy, zespoły, działy, struktura, luki i bariery kompetencyjne, poziom motywacji, techniki sprzedażowe, organizacji linii wsparcia (1, 2, 3 linia wsparcia)
 • TECHNOLOGIA – funkcjonalność, wykorzystanie, umiejętność obsługi, koszt obsługi, analiza danych

Po  wykonanym audycie można wskazać pierwsze wąskie gardło oraz zbiór kluczowych rekomendacji. Co się dzieje później? —>

Cele przeprowadzenia Audytu efektywności procesów obsługi Klienta

 • Diagnoza stanu obecnego sposobu organizacji pracy i realizacji kluczowych procesów.
 • Opracowanie propozycji optymalnego modelu działu obsługi Klienta
 • Przygotowanie kompleksowego planu realizacji działań usprawniających

Plan działania

 • Podpisanie umów
 • Kontakt i ustalenie terminów
 • Przesłanie listy pytań
 • Przeprowadzenie audytu onsite
 • Przygotowanie raportu

Zakres Audytu efektywności procesów obsługi Klienta

 • KPI
  • Jakość i dostępność obsługi
  • Efektywność/zyskowność
  • Wydajność
  • Koszt
 • Relacja: Klient <-> Produkt/Usługa
 • Organizacja zespołów
 • Procesy
 • Opomiarowanie procesów
 • Technologie i narzędzia wspierające procesy

Końcowy raport – szczegółowy opis elementów z zakresu Audytu efektywności procesów obsługi Klienta

 • Produkty/Usługi
 • Klienci
 • Relacja: Klient <-> Produkt/Usługa
 • Organizacja zespołów
 • Procesy
 • Opomiarowanie procesów
 • Technologie i narzędzia wspierające procesy
 • Wnioski i sugestie.

KPI – najczęściej używane w Contact Center

  • ACW/ACWT After call work time – czas obsługi połączenia po zakończeniu rozmowy z klientem.
  • AHT Average Handling Time – średni czas obsługi połączenia.
  • ABA Abdandon Before Answer – procent połączeń rozłączonych przed odbiorem przez konsultanta.
  • ASA Average Speed of Answer – średni czas oczekiwania na odebranie.
  • ATT Aaverage Talk Time – średni czas rozmowy [sek].
  • AWT Average Wait Time – średni czas oczekiwania klienta na odebranie rozmowy przez konsultanta.
  • CPH Calls Per Hour – ilość połączeń na godzinę.
  • CPR Call Per Record – średnia ilość prób dotarcia do rekordu.
  • CR Contact Rate – liczba kontaktów skutecznych z klientem podzielona przez liczbę zamkniętych rekordów.
  • CR Conversion Rate – procentowy udział połączeń zakończonych sprzedażą.
  • FCR First Call Resolution – odsetek sukcesów w pierwszym połączeniu.
  • FTR First Time Resolution – liczba spraw obsłużonych podczas pierwszego połączenia z konsultantem.
 • SL Service Level – gwarantowana ilość odebranych połączeń w wyznaczonym przedziale czasowym
Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów