Skuteczne Zarządzanie Projektami i Portfelem Projektów

Zarządzanie projektami i portfelem projektów

Skutecznie wspieramy firmy w obszarze prowadzenia kluczowych projektów, tworzeniu Biura Projektów (Project Portfolio Management), wsparciu przy zarządzaniu portfelem projektów, przy tworzeniu dokumentacji funkcjonalności i procesów oraz przy analizie przedwdrożeniowej. Wykładamy skuteczne projekty m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego jak i na Uniwersytecie Wrocławskim. Nadzorujemy kluczowe projekty dla naszych klientów lub wynajmujemy naszych Project Managerów (Interim Project Manager, Outsourcing Project Manager). Wspieramy naszych klientów w wyborze dostawców i systemów klasy ERP, CRM, WMS, lub Software Housów.

Wspieramy projekty naszych klientów zwiększamy szanse ich powodzenia dla Retail, eCommerce, Przemysłu, Automotive, branży TSL (transport, spedycja, logistyka) czy Startupów.

Zarządzanie Projektami

 • Cele projektów
 • Analiza opłacalności projektów (NPV, ROI, IRR, MIRR)
 • Zwinne metodyki zarządzania projektami Scrum i Scrumban (Agile PM)
 • Tradycyjne metodyki zarządzania projektami Prince2, PMI (TPM)
 • Tworzenie tablic typu Kanban z wizualizacją flow
 • Zarządzanie budżetem w projektach
 • Zarządzanie zmianami w projektach
 • Zarządzanie ryzykiem w projektach
 • Zarządzanie buforami w projektach
 • Zarządzanie zakresem w projektach
 • Zarządzanie jakością w projektach
 • Komunikacja w projekcie
 • Mapy sieci, ścieżka krytyczna, WBS
 • Lesson Learn zakończonych projektów

Zakres oferty

 • Tworzenie Biur Projektów
 • Budowanie zespołów projektowych
 • Zarządzanie Projektami
 • Zarządzanie Porftelem Projektów
 • Tworzenie dokumentacji
 • Tworzenie procesów
 • Implementacja metod i technik projektowych
 • Nadzór nad kluczowymi projektami (Interim Project Manager lub Outsourcing Project Managerów)

Zarządzamy projektami

Fazy Projektów

Pomysł i wstępne analizy

 • Co chcemy zrobić?
 • Po co?
 • Ile to będzie kosztować?
 • Kiedy to otrzymamy?
 • Co potrzebujemy?
 • Kto to zrobi?
 • Czy w ogóle damy rade to zrobić?

Szczegółowe analizy

 • Zakres prac
 • Jak to wykonamy?
 • Na kiedy?
 • Za ile?
 • Czego potrzebujemy do wykonania?
 • Jak będziemy zarządzać projektem

Realizacja i wdrożenie

 • Wytwarzanie
 • Testowanie
 • Wdrożenie
 • Czy zmierzamy do celu?
 • Czy realizujemy plan?
 • Jeśli nie to co trzeba zrobić?
 • Czy trzeba zmienić plan?

Zakończenie projektu

 • Lesson learn:
 • Co zrobiliśmy dobrze?
 • Co należy usprawnić?
 • Co się nowego nauczyliśmy?
 • Maintanance

Biuro Projektów

 • Organizacja, odpowiedzialność, zakres wsparcia
 • Zespół i role
 • Procesy w zarządzaniu projektami
 • Dokumentacja i procedury
 • Zarządzanie budżetem, controlling
 • Monitorowanie i raportowanie

Zarządzanie Portfelem Projektów

 • Systemy zarządzania portfelem projektów
 • Monitoring i raportowanie (Kanban projektowy)
 • Zarządzanie ryzykiem portfela projektów
 • Zarządzanie zasobami portfela projektów
 • Zarządzanie budżetem portfela projektów
 • Zarządzanie buforami portfela projektów

Analiza umów projektowych oraz doradztwo merytoryczno-prawne przy ich konstruowaniu

 • Zakresu projektu
 • Budżetu i harmonogramu projektu
 • Jakości projektu
 • Ryzyk i szans w projekcie
 • Dostawcy (jego ocena, znajomość, itd.)
 • Kosztów utrzymania po projekcie
 • Raportowania i monitorowania w trakcie trwania projektu
 • Wyboru metody wykonywania projektu (TPM, APM)
 • Zerwania umowy i kar umownych
 • Kryteriów odbioru
 • Weryfikacja miar sukcesów projektu, itd.

Zobacz także naszą ofertę doradczą:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 200 zadowolonych klientów