Audyt Bezpieczeństwa aplikacji i systemów tele-informatycznych

Audyt bezpieczeństwa aplikacji i systemów IT

Audyty bezpieczeństwa obejmują zarówno elementy prawne (GIODO, polityka bezpieczeństwa, procedury, RODO (GDPR)) jak i infrastrukturę oraz poziom aplikacji. Audyt rozpoczyna się od poziomu strategicznego (polityka bezpieczeństwa)  i poprzez architekturę schodzi do logów i kodu źródłowego.

Audyt bezpieczeństwa – poziom strategiczny i operacyjny

 • Analiza polityk bezpieczeństwa
 • Analiza procedur bezpieczeństwa
 • Analiza dokumentacji technicznej
 • Analiza bezpieczeństwa środowisk deweloperskich, wdrażania zmian, wersjonowania (obszar wytwarzania oprogramowania)
 • Analiza polityki backupów i procedur recovery
 • Audyt poprawności ISO 27001
 • Audyt zgodności z RODO (GDPR)
 • Audyt prawny zagadnień kodów źródłowych, licencji, własności intelektualnej (IP)

Audyt bezpieczeństwa – poziom aplikacji

 • Analiza kodu źródłowego aplikacji webowej lub mobilnej
 • Analiza podatności na ataki SQL Injection, Cross-site scripting (XSS), DoD
 • Analiza dokumentacji i architektury aplikacji
 • Analiza baz danych i jakości danych
 • Analiza integracji i poprawności integracji systemów informatycznych
 • Audyt aplikacji mobilnej
 • Audyt Bezpieczeństwa Aplikacji

Przykładowa metoda dla audytu bezpieczeństwa aplikacji webowych i mobilnych: OWASP, NIST

Audyt bezpieczeństwa – poziom infrastruktury tele-informatycznej

 • Analiza na styku sieć wewnętrzna – internet
 • Analiza sieci wewnętrznej.
 • Analiza połączeń VPN
 • Analiza systemów monitoringu, logów, itd.
 • Analiza rozwiązań typu firewalli
 • Analiza systemów IDS/IPS
 • Analiza bezpieczeństwa aplikacji
 • Analiza bezpieczeństwa urządzeń mobilnych
 • Analiza zdalnego dostępu
 • Analiza środowisk deweloperskich, testowych, produkcyjnych
 • Analiza środowiska wirtualnego
 • Weryfikacja skuteczności backupów – Audyt Backup

Audyty bezpieczeństwa:

Posiadamy certyfikaty bezpieczeństwa:

 • Certified Information Systems Auditor (ISACA CISA)
 • Certified in Risk and Information Systems Control (ISACA CRISC)

Consulting IT / Consulting Digital Transformation:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów