Analiza umowy na wykonanie usług programistycznych z programistą lub Software Housem

Każda firma kiedyś podpisuje umowy na wykonanie oprogramowania z pojedynczymi programistami lub z Software Housem. Umowy są proste lub bardzo skomplikowane. W umowach należy przewidzieć wszystkie możliwe sytuacje jakie mogą wystąpić w przyszłości oraz opisać przedmiot umowy tak aby obie strony zrozumiały cele, zakres i harmonogram projektu.

GoTechnologies wspiera dojrzałe organizacje jak i Startupy w analizie umów na usługi programistyczne. Analizujemy umowy pod kątem:

 • Opisu projektu, harmonogramu, zakresu
 • Procesu wytwarzania oprogramowania
 • Jakości i testowania oprogramowania
 • Technologii użytej w projekcie
 • Gwarancji
 • Procesu zgłaszania uwag i błędów
 • Przekazania praw autorskich
 • Wdrożenia produkcyjnego
 • Zasad utrzymania oprogramowania
 • Zasad płatności
 • Zasad akceptacji etapów, itd.

Jeśli zamierzasz podpisać umowę z Software Housem i chcesz zabezpieczyć swoje interesy oraz zminimalizować ryzyko późniejszych problemów z wykonawcą skontaktuj się z nami.

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów