Monetyzacja usług oraz produktów – doradztwo w nowych sposobach monetyzacji

GoTechnologies wspiera zarówno startupy jak i dojrzałe organizacje w poszukiwaniu nowych metod monetyzacji posiadanych danych, usług lub produktów. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwojów przedsiębiorstw poprzez nowoczesne technologie pozwala przeanalizować posiadane produkty lub usługi, ich zastosowanie, klienta docelowego, kanały sprzedaży oraz znaleźć potencjalne nowe kierunki sprzedaży, zmian w kanałach sprzedaży, klientach, rynkach czy na propozycji dostosowania i zmian dla nowego typu klienta.

Przykładowymi obszarami monetyzacji usług lub produktów dla naszych klientów były np.:

 • Wykorzystanie placówek sklepowych do wprowadzeniu nowych usług logistycznych oraz nowych metod up-selIingu i cross-sellingu.
 • Up-Selling i Cross-Selling na platformach eCommerce lub typu Marketplace.
 • Wykorzystanie zbieranych danych do lepszego targetowania klienta lub do personalizacji oferty zakupowej.
 • Monetyzacja danych Big Data z systemów ERP, CRM, eCommerce, WMS, Marketing Automation, mobile, Contact Center, etc. Usługa monetyzacji danych polega na analizie istniejących danych, ich źródeł (pozyskania), obróbki, definicji, opisów, spójności w systemach, pozyskania danych komplementarnych, etc. a następnie poszukiwanie możliwości ich wykorzystania zarówno w istniejących procesach jak i kanałach sprzedażowych celem wygenerowania nowych strumieni pieniężnych, danych do dalszej monetyzacji lub oszczędności kosztowych.
 • Optymalizacja procesów sprzedażowych w oparciu o dane wewnętrzne lub zewnętrzne na Contact Center.
 • itd.

Monetyzacja danych

Jeśli prowadzisz firmę w oparciu o dane (Data Driven Enterprise) to warto poszukiwać nowych strumieni przychodów lub optymalizować procesy w oparciu o posiadane wewnętrzne lub korzystać z danych zewnętrznych. Często dane są usługą np. DaaS (Data as a Service), z której korzystają inne firmy, czy startupy. Zespół GoTechnologies analizuje dane (zobacz Audyt Jakości Danych Big Data), dane w systemach ERP, CRM, eCommerce, etc., analizuje strumienie przychodów i procesy korzystające z danych oraz strategie biznesową. Po zebraniu danych i oczekiwań klienta przygotowujemy strategię monetyzacji danych i generowania nowych strumieni przychodów w oparciu o istniejące dane oraz o dane, które pozyskamy z innych źródeł (partnerzy, inne usługi, DaaS, etc.).

Analizie podlegają:

 • Analiza produktów i usług
 • Analiza wyników finansowych danych usług lub produktów
 • Analiza metod i kanałów sprzedaży
 • Analiza klienta docelowego
 • Analiza używanej technologi

Wynikiem analiz mogą być:

 • Nowe strumienie przychodowe
 • Nowe modele predykcyjne
 • Nowe usługi i funkcjonalności podlegające monetyzacji
 • Optymalizacja istniejących metod monetyzacji
 • Łączenie usług lub produktów celem monetyzacji
 • Nowe targety klientów do monetyzacji
 • Koszty zmian i potencjalne zyski z nowych metod monetyzacji
 • Ulepszenia komunikacji i obsługa z klientem

Zobacz także:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów