Audyt wewnętrzny (informatyczny, projektowy, bezpieczeństwa, RODO)

Audyt wewnętrzny odnosi się i odnosił się do działań kontrolera np. finansowego, który dzięki odpowiedniej wiedzy, umocowaniu nadzoruje prawidłową realizację działań w firmie oraz analizuje ryzyka i prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Audyt wewnętrzny też odnosi się do działań informatycznych oraz projektowych. Często firmy, które pragną skupić się na swoim core biznesie lub chcą korzystać z tzw. kompetencji zewnętrznych (z wielu powodów), zatrudniają osoby lub firmy jako audytorów, kontrolerów czy do wsparcia zespołu wewnętrznego.

Jakie są powody powołania audytorów wewnętrznych czy zewnętrznych?

 • Dynamika biznesu, ekspansja, fuzje (M&A)
 • Zwiększenie się potencjalnych ryzyk biznesowych
 • Zwiększenie skali działalności
 • Kumulacja kluczowych projektów biznesowo-informatycznych
 • Pojawienie się inwestorów Private Equity lub Venture Capital
 • Wejście na rynek regulowany GPW
 • itd.

Jaka może być odpowiedzialność audytora wewnętrznego?

 • Analizuje ryzyka biznesowe oraz im zapobiega
 • Analizuje ryzyka w kluczowych projektach informatycznych takich jak wdrożenie kluczowych projektów np. systemów klasy ERP, CRM, WMS, platform eCommerce czy Marketplace
 • Nadzoruje procedury kontroli wewnętrznej i je udoskonala
 • Analizuje i porównuje z innymi firmami koszty prowadzenia działalności, zatrudniania czy wydajności.

W przypadku pytań lub skorzystania z doradztwa audytora zewnętrznego zapraszamy do kontaktu.

Zobacz także:

Zapraszamy do kontaktu:

pfederowicz@gotechnologies.pl

Ponad 150-ciu zadowolonych klientów