Usługi IT dla Biznesu

Firmy eCommerce B2C, B2B, Agencje interaktywne

 • Strategia eCommerce
 • Audyt Usability
 • Audyty Konwersji
 • Audyt SEO, SEM
 • Audyt użytej technologii
 • Doradztwo i wdrożenia systemów ERP, CRM, WMS
 • Audyt Contact Center
 • Prowadzenie projektów
 • Analiza modeli zachowań klientów
 • Segmentacje klientów

Firmy Call Contact Center

 • Audyt technologii w Contact Center
 • Audyt procesów i ich implementacji
 • Audyt personalny
 • Audyt przetwarzania danych osobowych
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Strategia Contact Center
 • Doradztwo i wdrożenia systemów ERP, CRM, WMS
 • Prowadzenie projektów

Venture Capitals, Private Equity, BridgeAlfa, Starter i Grupy Kapitałowe

 • Audyt IT eCommerce Due Diligence
 • Audyt eCommerce Due Diligence
 • Doradztwo IT
 • Doradztwo eCommerce
 • Audyt strategiczny IT
 • Doradztwo IT i Process Mergers & Acquisitions
 • Prowadzenie projektów
 • Ocena firm i produktów z branży eCommerce i ICT

Przemysł, Automotive, TSL (transport – spedycja – logistyka)

 • Audyt technologii IT
 • Integracje systemów
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Audyt aplikacji
 • Audyt infrastruktury
 • Audyt procesów i ich implementacji
 • Doradztwo i wdrożenia systemów ERP, CRM, WMS, MES
 • Wybór rozwiązań firm SAP, Oracle, QAD, itd.
 • Prowadzenie projektów

Branża Finansowa, Banki, Windykacja, Ubezpieczenia, Leasing

 • Strategia IT
 • Audyt technologii IT
 • Audyt bezpieczeństwa systemów
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Audyt aplikacji
 • Audyt infrastruktury
 • Audyt procesów i ich implementacji
 • Doradztwo i wdrożenia systemów ERP, CRM, WMS, MES
 • Prowadzenie projektów

Spółki ICT, Software House, Mobile, BlockChain, Vendor

 • Pozyskanie finansowania PE/VC, Spinn-off, dotacje
 • Projekty M&A
 • Zarządzanie kluczowymi projektami
 • Optymalizacja biznesów i kanałów sprzedaży
 • Poszukiwanie synergii, budowanie kanałów partnerskich
 • Zarządzanie spółkami, działami, projektami (Interim)
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Audyt Własności Intelektualnych (IP)
 • Projekty Badanie i Rozwój (R&D)
 • Inne – zapraszamy do kontaktu

Pozostałe branże

 • Budowanie strategii IT
 • Audyt technologii IT
 • Audyt bezpieczeństwa systemów
 • Audyt bezpieczeństwa
 • Audyt aplikacji
 • Audyt infrastruktury
 • Audyt procesów i ich implementacji
 • Doradztwo i wdrożenia systemów ERP, CRM, WMS, MES
 • Prowadzenie projektów