Startups

Nasz zespół pracował z ponad 40 startupami  IT, eCommerce, SaaS, Marketplace, IoT, BioTech, FinTech, AgroFood, Smart City, Smart Home, HeathCare, MedTech, MarTech, etc. Specjalizujemy się w poszukiwaniu finansowania na wczesnych fazach oraz dojrzałych (pre-seed, seed, early stage, expansion), budowaniu wartości inwestycji, przygotowaniem startupów do kolejnych rund finansowania, dostarczaniu synergii, IPO, koinwestycjach, project managemencie, budowaniu produktów, rozliczaniu dotacji unijnych, negocjowaniu warunków inwestycji, ochronę własności intelektualnej, itd.

Nasz zespół przeprowadził z sukcesem kilkanaście operacji wyjścia („exit”) oraz przeprowadził kilkadziesiąt audytów typu Due Diligence dla największych funduszy technologicznych w Polsce.

Usługi dla startupów:

 • Audyt Startup-ów
 • Audyt Due Diligence
 • Audyt IT Due Diligence
 • Audyt Aplikacji Mobilnej
 • Audyt eCommerce Due Diligence
 • Pozyskanie kapitału (fundusze typu Venture Capital, Private Equity, typu BridgeAlfa, Starter, Aniołowie Biznesu, akceleratory, bony na innowacje, dotacje unijne, pożyczki, etc.).
 • Budowanie wartości spółki poprzez rozwój produktów i usług, pozyskanie nowych klientów, wykorzystanie najnowszych trendów w technologii, ekspansji na nowe rynki, etc. Zobacz nasz ekosystem GoVentures.pl
 • Nadzór nad startupem – Funkcje Interim np. Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu, Członek Rady nadzorczej, Project Manager. Startup Advisor, Doradca Zarządu ds. Strategii, Doradca Zarządu ds. IT.
 • Wycena startupów, produktów, usług.
 • Przygotowanie startupów do pozyskania finansowania Venture Capital i Private Equity od małych i dużych funduszy.
 • Tworzenie strategii rozwoju startupów.
 • Przygotowanie startupów do wejścia na Giełdę IPO lub ICO.
 • Budowanie biznesu poprzez synergię i dostarczenie nowych klientów zarówno w kraju jak i zagranicą.
 • Pozyskanie partnerów i nowych kanałów sprzedażowych.
 • Zarządzanie kluczowymi projektami (Project Management).
 • Zabezpieczenie własności intelektualnej (IP), Audyt IP, Strategia IP.
 • Współpraca z uczelniami.
 • Współpraca z korporacjami.
 • Doradztwo IT.
 • Doradztwo eCommerce.
 • Optymalizacja kosztów procesowych oraz narzędzi IT, negocjacje z dostawcami.
 • Integracja procesów biznesowych i systemów IT (Mergers & Acquisitions).
 • Doradztwo technologiczne (ERP, CRM, Architektura, Frameworki, Mobile, IoT, BlockChain, platformy eCommerce, etc.).
 • Projekty typu Joint Venture.
 • Doradztwo IoT, IIoT
 • Doradztwo Blockchain
 • Doradztwo Cloud
 • Audyt kodu źródłowego aplikacji lub systemów informatycznych
 • itd.

Zobacz:

 

Dodatkowe linki:

Zapraszamy do kontaktu:

Przemysław Federowicz, wielokrotny CIO, wyróżniony w konkursie CIO Roku, członek Rad Nadzorczych spółek informatycznych, startup advisor, członek funduszu inwestycyjnego typu BridgeAlfa: pfederowicz@gotechnologies.pl