Oferta doradztwa IT dla zarządów i właścicieli spółek

GoTechnologies specjalizuje się w doradztwie biznesowo-technologicznym dla największych funduszy inwestycyjnych Venture Capitals i Private Equity oraz dla znanych firm handlowych, finansowych i przemysłowych. Wspieramy zarządy firm w podejmowaniu decyzji strategicznych, gdzie kluczowym elementem jest technologia IT. Wspieramy firmy z Polski, Ukrainy, Rosji i UK.

Specjalizujemy się w Audytach IT i eCommerce Due Diligence oraz przygotowywaniu spółek do tzw. exitu poprzez budowanie wartości spółek dzięki rozwojowi biznesu poprzez inwestycje w procesy i technologię.

Wspieramy zarządy i właścicieli w:

Wsparcie przy kluczowych projektach

 • Wsparcie zarządów przy podejmowaniu kluczowych decyzji gdzie technologia jest ryzykiem, szansą lub driverem rozwoju biznesu.
 • Audyt i ocena procesów zarządzania projektami i portfelem projektów. Wsparcie przy tworzeniu systemu raportowania, monitoringu i procesu prac, wyborze i wdrożeniach metodyk oraz narzędzi do zarządzania projektami.
 • Audyt i ocena umów z dostawcami – wsparcie w procesie analizy umów i wyborze dostawców IT.
 • Analiza i rekomendacje przy wyborze kluczowych dostawców usług teleinformatycznych lub firm wdrożeniowych i partnerów strategicznych.
 • Wsparcie przy negocjacjach cenowych usług telekomunikacyjnych i wdrożeniowych.
 • Decyzje strategiczne outsourcingu usług IT – analiza możliwości outsourcingu pewnych usług IT na zewnątrz np. kolokacji serwerów (hosting), administracji siecią LAN, WAN, serwerami, usługami IT, developmentu, itd. Analizujemy mozliwości, ryzyka, wybieramy dostawców, negocjujemy ceny, analizujemy umowy, wpieramy proces przejęcia usług. Monitorujemy poprawność wykonania usług.
 • Monetyzacja usług i produktów – nowe strumienie przychodów
 • Audyt wewnętrzny (projektowy, informatyczny, bezpieczeństwa, RODO)

Wsparcie i ocena procesów, technologii oraz organizacji IT

 • Audyt i ocena użytej lub planowanej technologii – jej skalowalność, modyfikowalność, bezpieczeństwo, koszty zmian i utrzymania, możliwości rozwoju. Rekomendacje zmian.
 • Audyt i ocena organizacji IT oraz strategii IT – analiza organizacji IT oraz wsparcia przez IT strategii biznesowej. Rekomendacje zmian.
 • Audyt i wsparcie przy kluczowych projektach – analiza procesów zarządzania projektami i portfelem projektów.
 • Audyt i ocena umów z dostawcami – wsparcie w procesie analizy umów i wyborze dostawców IT.
 • Audyt i ocena współpracy organizacja IT – działy biznesowe. Rekomendacje zmian w obszarze współpracy, komunikacji, motywacji, realizacji wspólnych celów, itd.
 • Budowanie strategii IT wspierającej rozwój firmy.
 • Reorganizacje IT – budowa struktur, procesów, rekrutacje, team building.
 • Audyt budżetu IT.
 • Audyt bezpieczeństwa i zarządzanie ryzykiem w obszarze technologii i projektów IT.
 • Wyceny aplikacji.
 • Analiza umów na usługi programistycznych z Software House

Budowanie wartości firmy poprzez inwestycje w IT

 • Budowanie wartości firmy poprzez inwestycje w IT – dojrzałość systemów, architektury, aplikacji, systemów klasy CRM, ERP, itd.
 • Budowanie wartości firmy poprzez gromadzenie wysokiej jakości danych no. danych o klientach w systemach CRM. Wykorzystanie tych danych w hurtowaniach danych i procesach operacyjnych.
 • Budowanie dojrzałej organizacji procesowej i projektowej.
 • Budowanie strategii IT.
 • Budowanie narzędzi controlingowych powiązanych ze strategią IT i projektami.

Zobacz naszych ponad 150-ciu klientów

Zapraszamy do kontaktu:

Przemysław Federowicz, wielokrotny CIO, wyróżniony w konkursie CIO Roku, członek Rad Nadzorczych spółek informatycznych: pfederowicz@gotechnologies.pl